Fjellanger-Widerøe flyfoto

Fjellanger-Widerøe flyfoto

Notodden Historielag har hele samlingen av Widerøe flyfoto fra Notodden kommune. Det vil på denne siden etter hvert komme bilder som dekker hele Notodden by, Heddal øst / vest, Lisleherad og Gransherad
Bildene finner du i menyen. Om du klikker på et bilde, vil det åpne seg i en større utgave slik at det kan studeres bedre.  For å se neste bilde må du klikke deg tilbake med tilbakepila i nettleseren, slik at du kan gå videre.

Litt om bildene
I 1934 og 1936 slo Helge Skappel og broren Vilhelm slo seg sammen med brødrene Viggo og Arild Widerøe og dannet et felles flyselskap. Fusjon med Fjellanger ca. 1970, og i forbindelse med etableringen av firmaet på Fornebu valgte man å selge ut Skråfotoarkivet til alle landets kommuner. Salget foregikk over en periode på over ti år. Notodden kommune kjøpte bildene fra Notodden og vi vil på disse sidene presentere dem. De er noen få bilder fra 1936 og tidlig på 70 tallet, men de fleste bildene vi har tilgjengelige er fra 50 tallet.


TIL TOPPEN AV SIDEN

Heddal vest 1953

Deilskås

Kleivkås

Sollid

Stykket (bak i bildet, Sollid)

Tveitan søndre og Tveitan nordre. Øverst i venstre hjørne: Faane. (Bak i bildet ser vi Tveitanbakken)

Tveitan nordre, vi ser også Tveitaneika og i skogen bak i bildet, Faane

Tveitan søndre, bak ser vi de to Hovdejordgårdene. Lengst bak Heddølas utløp og Heddalsvannet med Tinnålensa i full drift

Tveitan nordre, litt oppe til venstre, Kleppen og bakerst to Yligårder

Her ser vi Hovdejord søndre og nordre og bak mot elva Bjørkestad

Kleppen, bak til høyre i bildet, Yli nordre og lengst bak til høyre i bildet, Skogen øvre (England).

Yli nordre, bak i bildet ser vi fra venstre Kasin (Moen), Skogen og Øvre Skogen (England) samt Kåsa

Kaasa

Hustveit søndre

To Hustveitgårder

Hustveit («Hustveitlåven»)

To Hustveitgårder

Hustveit («Hustveitlåven»)

Hustveit søndre, bak til venstre Roe vestre, rett bak ser vi Roe og til venstre Moen. Bak i bildet ser vi Ylifeltet

Rui vestre

Yli søndre, vi ser også til høyre i bildet Underland og til venstre for det som en gang var Heddal pleieheim. Bakover i bildet Ylifeltet med blant annet Yli skole

Hovdejordgårdene

To Hovdejordgårder, bak ser vi Tveitan søndre og lengst bak ser vi Tveitan nordre

Staaen

Flåterud nedre

Flåterud

Flåterud

Haugerud, bak i bildet ser vi Bergskot

Haugerud

Staaen, lengre bak til venstre Hefre

Midt i bildet de to Hovdejordgårdene, bak fra venstre, Tveitan søndre, Tveitan norder og Kleppen. Vi kan også se «Tveitaneika»

Hefre søndre, Hefre nordre. Vi ser også Hovdejordgårdene og Tveitangårdene

De to Hovdejordgårdene, bak til venstre skimter vi Tveitan nordre og til høyre Kleppen og og Yli nordre

Jutesgar, bak i bildet ser vi Heddøla bru

Underland, rett bak ser vi det som en gang var Heddal pleieheim. Vi ser også en del av Ylifeltet

Vi beklager om det er feil navn på gårder og steder! Om det er feil trenger vi DIN hjelp til å rette det opp


TIL TOPPEN AV SIDEN

Heddal øst 1953 III

Velta. Bak i bildet, Kolbjørnsrud og «Stivibua». Til høyre, Salem med forstanderboligen. Helt fremme til høyre, «Badstugu»

Kolbjørnsrud, Bak ser vi Stivi («Stivibua») og litt til venstre, Flyland.

Hegna

Ryen

Ryen

Rygi. Bak ser vi Cloumann-Ryen og bak til venstre Ryen

Tveitan

Gvålen. Bakover i bildet, Cloumann-Ryen, Ryen og Ryen nedre. Til venstre to Rygigårder

Ryen. Bak ser vi Ryen nedre og tll høyre Rinde

Ryen

Lillemoen (fremst i bildet) På andre siden av veien, Smedsrud midtre («Carlsenbutikken») Til venstre bak i bildet, Smedsrud

Smedsrud

Roe (I Hitterdalsboken Rui østre)

Roe (I Hitterdalsboken Rui østre)

Herbjørnsrud

Herbjørnsrud.

Heddal prestegård. Bak i bildet Rygigårder (på den midterste Rygigården finner vi «Drømsi» (Sagnet om Drømsi kan du lese i Hitterdalsboken)

Her er et nærbilde av prestegården og stavkirkeområdet. En kan her se at stavkirka er under restaurering. Den var dekt til og med tak over. Et provisorisk snekkerverksted står mellom kirka og låven.


TIL TOPPEN AV SIDEN

Heddal øst 1953 II

Klokkarud. Bak til høyre Trolldalen

Hagen

Gvålen. Bak til høyre ser vi Heddal prestegård og ser en nøye etter ser en at stavkirka er under restaurering

Rygi skole. Til venstre ser vi kapellet ved stavkirka og i bakgrunnen Rygi og Rygi (Cloumann)

Rygi skole

Rygi

Holla. Bak til høyre ser vi Bakka og midt i bildet (bak) ser vi Valen

Bakka oppe til høyre, til venstre for Bakka ser vi også en Bakkagård, kalt Valen-Bakka og nederst til venstre, Holla

Bakka

Kasin. Til venstre ser vi to Løkjagårder, rett bak, Stivi og til høyre Bendiksrud.

Nyhus. Til venstre i bildet tre Stivigårder. Bak i bildet, Bendiksrud og Tovsrud

Stivigårder sentralt i bildet

Stivi. Bak i bildet ser vi Brekke. (Løa som ligger ned for Brekke er den lokalkjente kaller «Åkreløa»)

Sentralt i bildet, Stivigårder.

Kolbjørnsrud. Ved veien ser vi «Stivibua»

Stivi landhandel («Stivibua») Bak ser vi Flyland

Fjalestad. På andre siden av veien ser vi Larsen. Til høyre, Haugan og Karlkås

Haugan. Bak i bildet fra venstre Nyhus og Stivi

Løkja nord, Løkja sør

Løkja. I bakgrunnen ser en Vidar idrettsplass

Frømyr gartneri

Vidar ungdomshus, Ingolfsrudsaga og Frømyr gartneri

Vidar idrettsanlegg

Listul (Løkjamoen)

Vi beklager om det er feil navn på gårder og steder! Om det er feil trenger vi DIN hjelp til å rette det opp


TIL TOPPEN AV SIDEN

Heddal øst 1953 I

Seljordsgårder

Seljord

Hellem. Bak til høyre i bildet Hellem øvre

Hellemgårder.

Hellem

Nørstrud

Haugetuft. Vi ser oppe til venstre i bildet, Hellemgårdene og til høyre Seljordsgårdene

Hegna. Seljordsgårdene i bakgrunnen

Området rundt «Brekkabua».

Området rundt kryss (nå) E134 / Rekåvegen

Områder rundt Viperudmoen

Området rundt Ørvella

Området rundt Ørvella

Området rundt Ørvella

Gangvik. Håberg i bakgrunnen

Holte

Holte. Oppe til venstre i bildet, Håberg

Hellem nordre

Hellemgårder

Hellem

Nørstrud

Ingolfsrud

Langedok

Hegar. Bak til venstre ser vi Flatland. Ved hovedveien til høyre i bildet, Kaasa og lengre opp, Sauar (Sauarhaugen)

Flatland

Vi beklager om det er feil navn på gårder og steder! Om det er feil trenger vi din hjelp til å rette det opp


TIL TOPPEN AV SIDEN

Heddal øst / vest 1953 II

Yli nedre

Yli øvre

Boligfelt på Yli. Vi ser i bakgrunnen til høyre Underland, på venstre side av Reskjemveien ser vi  Gutukjær, Jutesgar og Klungseth

Ylikrysset. Bakover i bildet: Gutukjær, Jutesgar og Klungseth

Gutukjær

Ylikrysset. På dette bildet ser vi også Yli skole og i venstre bildekant ser vi at bebyggelsen på Ylifeltet begynner å komme

Brenna. Bak i bildet, på andre sida av Heddøla, ser vi Lysthustranda og Heddal øst.

Oversikstsbilde nordover Heddal. Vi ser i forgrunnen området der flyplassen nå ligger, Strupa og den gamle brua som gikk over Løken som den gang gikk åpen forbi Strupa

Strupa. På dette bildet ser vi godt Løken og den gamle brua som gikk over Løken på veien mot vestsida

Uppigard Sem

Sem søndre og Sem nordre

Sem søndre og Sem nordre, her som postkort

Kasin

Runningen

Solbakken

Spærud. Vi ser også husmannsplassen Åsdalen bak i bildet

Dalen

Holla. Og veien som går gjennom tunet og opp i skogen er Hollavegen som går til Upp-Aasen

Bakka nordre

Bakkalia. Bak i bildet Kasingårder

Tovsrud

Tovsrud. I bakgrunnen skimter vi Bakka

Tovsrud

Enggrav.

Sem søndre og Sem nordre

Trolldalen (Bruserud)

Vi beklager om det er feil navn på gårder og steder! Om det er feil trenger vi DIN hjelp til å rette det opp


TIL TOPPEN AV SIDEN

Heddal øst/vest 1953 I

Nedre del av Heddal fotografert mot byen. (Heddal øst)

Bebyggelsen ved Betesda, vi ser også Østbø landhandel. (Heddal øst)

I forgrunnen Moen, til høyre i bildet Bekkhus (Heddal øst)

Gården Moen, vi ser også Tjønnekåsa og bak i bildet «Flatin» (Heddal øst)

Lysthus, litt bak Moen, lengere bak i bildet ser vi Haugmoenplassene der Haugmotun sykehjem nå ligger (Heddal øst)

I forgrunnen «Flatin», lengere bak ser vi Haugmoenområdet og Ambros Sem sitt sementstøperi, vi ser også sandtaket der sanden til støperiet ble henta ut. Til høyre i bildet ser vi Heddal elverks lager som brant ned på 70 tallet. (Heddal øst)

Samme området, her ser vi landhandler Valens butikk og Morks hus som tidligere var «Jomfru Holsts vertshus. Den gang det var dyrskuplass ved Skildrudtjønna var dette i bruk som vertshus. (Heddal øst)

Dalen (Heddal øst)

Aasen (Heddal øst)

Runningen. Bak i bildet kan vi se husmannsplassen Lia også kalt Sandvik lokalt  (Heddal øst)

Hustveitgårdene. På gården bak midt i bildet ser vi «Hustveitlåven»  (Heddal vest)

På dette bildet ser vi Upp-Haugen, Mellom-Haugen og Ned-Haugen. Til høyre litt opp i bildet ser vi  Glittenberg (Heddal vest)

Et dårlig bilde (dobbelteksponert) men vi tar det med. Vi ser Herbjørnsrud (nedre), Tørre, Rui (Østre), Smedsrud (nedre), Lillemoen og Smedsrud (midtre)

Knurlia og Kasin (Heddal vest)

Sentralt i bildet Grene (søndre) vi ser også to andre Grenegårder samt lengst bak i bildet  husmannsplassen Lia også kalt «Krøgnlia»  (Heddal vest)

Grene (Heddal vest)

Tveiten. Bak i bildet skimter vi Jamtveitgårdene, samt stabburet på Smylingsås (Heddal vest)

Smylingsås. Bak ser vi Jamtveitgårder og lengst bak i bildet Gudmunsrud (Heddal vest)

Jamtveitgårdene (Heddal vest)

Melaas. Litt bak ser vi Øygarden (Heddal vest)

Tubaas (øvre)  (Heddal vest)

Tubaas (øvre) Huset mellom hovedhuset og loftet er den bevaringsverdige «uppstugu» som er dekorert innvendig av lokale kunstnere i 1820-åra. Snekkerarbeidet er utført av Ole Pedersen Brendemo  og malerarbeidet er utført av Peder Ellingsen Berget. Stua har også historie tilbake til «Tinnemannen» (Heddal vest)

Tubaas  (Heddal vest)

Tubaas (Heddal vest)

Vi beklager om det er feil navn på gårder og steder! Om det er feil trenger vi DIN hjelp til å rette det opp


TIL TOPPEN AV SIDEN