Heddal øst / vest 1953 II

Yli nedre

Yli øvre

Boligfelt på Yli. Vi ser i bakgrunnen til høyre Underland, på venstre side av Reskjemveien ser vi  Gutukjær, Jutesgar og Klungseth

Ylikrysset. Bakover i bildet: Gutukjær, Jutesgar og Klungseth

Gutukjær

Ylikrysset. På dette bildet ser vi også Yli skole og i venstre bildekant ser vi at bebyggelsen på Ylifeltet begynner å komme

Brenna. Bak i bildet, på andre sida av Heddøla, ser vi Lysthustranda og Heddal øst.

Oversikstsbilde nordover Heddal. Vi ser i forgrunnen området der flyplassen nå ligger, Strupa og den gamle brua som gikk over Løken som den gang gikk åpen forbi Strupa

Strupa. På dette bildet ser vi godt Løken og den gamle brua som gikk over Løken på veien mot vestsida

Uppigard Sem

Sem søndre og Sem nordre

Sem søndre og Sem nordre, her som postkort

Kasin

Runningen

Solbakken

Spærud. Vi ser også husmannsplassen Åsdalen bak i bildet

Dalen

Holla. Og veien som går gjennom tunet og opp i skogen er Hollavegen som går til Upp-Aasen

Bakka nordre

Bakkalia. Bak i bildet Kasingårder

Tovsrud

Tovsrud. I bakgrunnen skimter vi Bakka

Tovsrud

Enggrav.

Sem søndre og Sem nordre

Trolldalen (Bruserud)

Vi beklager om det er feil navn på gårder og steder! Om det er feil trenger vi DIN hjelp til å rette det opp


TIL TOPPEN AV SIDEN