Rusletur i Kanalvegen og Hyttebyen 2008

Tinfosområdet juni 2008

Denne turen var et samarbeid mellom Notodden Historielag og Fortidsminneforeningen. Hensikten var egentlig å gå ved og i tømmerrenna, men rett før turen skulle gå av stabelen kom det et forbud mot å gå i renna. Da ble planene endret, og i stedet ble det en rusletur i Tinfosområdet, med Edgar Gundersen som kjentmann.
Turen startet nede ved Tinfos sitt Admini, og deretter gikk vi opp i Kanalvegen, langs kanalen og videre bort i Hyttebyen. Vi var også oppe i Lienvegen, og Edgar hadde masse å fortelle om dette området, som han kjenner svært godt. Turen ble avsluttet med foredrag og bilder fra Tømmerrennas historie, inne på Kanalgalleriet.

Tømmerrenna ved Tinfos 23. juli 2011 (Klikk for større bilde)

Tømmerrenna ved Tinfos juli 2007 (Klikk for større bilde)

Edgar forteller om bebyggelse og industrielle kulturminner i området. Fra Lienvegen.

Edgar forteller om Hyttebyen, også kalt Kanalbyen. Her bodde Tinfos sine arbeidere. I dag er det private som eier husene.

Interesserte tilhørere

Kunstneren Kari Buen lot oss få slippe inn i huset sitt, slik at turdeltakerne kunne få se et av husene innenfra.

Tekst/Bilder: Ragnhild KK


TIL TOPPEN AV SIDEN