Fotograf Johnsrud

Hans Johnsrud  f. 1888 i Norderhov – d. 1967 på Notodden, sønn av gårdbruker Ole Amundsen J. og Berthe Marie Heggen, gift 1914 med Anna Rørkoll. Han hadde læretid i tre år fra 1904 i Larvik og i Sandefjord hos L. Bryn. Etter læretiden dro han til fotograf Adolf Johansen på Hønefoss, København 1909-10 og Berlin 1911-12 og hadde flere kurs ved Statens Tekn. Inst. I 1915 overtok han etter fotograf Jørgensen på Notodden den forretningen han hadde overtatt (i 1914) etter fotograf Wangberg, som igjen hadde overtatt den (i 1902) etter H. L. S. Kørner, som kom til Notodden ca. 1891. Han drev firmaet på hevd. Ca. 1950 begynte datteren Ragne sammen med faren og overtok firmaet etter hans død i 1967. I 1971 overlot hun forretningen til Thomas Bryn.  Johnsrud hadde mange oppdrag for Norsk Hydro på Notodden. Hans virksomhet på Notodden: 1915-1967 der han etterlot seg en formidabel fotosamling. (kilde: Preus museum)