«Gjemt eller glemt» Arkivdagen 2019 på Teledølen kulturpub

Tema for dagen
Hva skjer dersom vi skulle glemme gårsdagen? Hva skjer dersom noen gjemmer noe fra deg? Det kollektive «vi» ville forvitre, vår helles historie ville være ugjenkjennelig og vi ville ikke vite hva som er sant og usant.
Arkivdagen i Norge er et årlig arrangement der museer og arkivinstitusjoner setter søkelyset på viktighetene med å bevare arkiver for ettertiden. Arkiver er den viktigste kilden for vår forståelse av vår egen historie. I en tid der «fake news» og «alternative fakta» har fått fotfeste, kan det være vanskelig å navigere seg i hva som er sant og usant – hva har vi gjemt og hva har vi glemt? Arkivene ved museet er åpne for allmennheten og dokumentasjonen blir ofte brukt i både utstillinger så vel som i annen formidling. I år gikk Norsk industriarbeidermuseum sammen med Notodden Historielag om å arrangere Arkivdagen
Foredragene under arrangementet er følgende:

«Aksjonen for åttetimersdagen på Notodden», foredrag av Dan André Fiskum Velle, fagleder – arkiv, Norsk industriarbeidermuseum

«Kvinnene bak linsa – Den glemte historien om Kaja Jacobsen og Ingeborg Hansen», foredrag av Ingelinn Kårvand, fagleder – foto, Norsk industriarbeidermuseum

«Blant rydningsrøyser og gamle protokoller», foredrag av Ragnhild Kaste Kaasa, Notodden historielag

Et lydhørt publikum hadde møtt fram

Dan Andrè Fiskum Velle holder foredraget «Aksjon for åttetimersdagen på Notodden»

Glimt fra foredraget

Ingelinn Kårvand  holdt foredraget «Kvinner bak linsa –  Den glemte historien om Kaja Jackobsen og Ingeborg Hansen»

Glimt fra foredraget

Ragnhild Kaste Kaasa holdt foredraget «Blant rydningsrøyser og gamle protokoller»

Glimt fra foredraget

Dan Andrè overrekker blomst til Ragnhild som takk for medvirkningen

Du kan også lese om «Kvinner bak linsa» på NIA sin hjemmeside her

Foto: Ole Arvid Vassbotten