Husmannsplassen Grotbekk

I forbindelse med infotavlen som er satt opp på husmannsplassen Grotbekk
(I Høgåskrysset) legger vi hele historien om husmannsplassen Grotbekk her.
Bildene er utdrag fra sidene i boken «Husmannsplassar i Notodden Kommune bind 1 Notodden by»

Du kan finne hele
«Husmannsplassar i Notodden Kommune bind 1 Notodden by» her

Se bilder fra avdukingen av infotavlen her

TIL TOPPEN AV SIDEN