Husmannsplassforedrag på Olea 24. oktober 2019

24. oktober 2019 var husmannsplassgruppa i Notodden Historielag innbudt til å holde foredrag på Kafe Olea i regi av kulturutvalget i Heddal menighetsråd. Det ble en koselig kveld med musikk av Julian Isaacs og Albrecht Dix. Ragnhild Kaste Kaasa holdt foredrag om arbeidet med husmannsplassbøkene, det inneholdt også smakebiter fra boka som omhandler Vestsida i Heddal som kommer ut på nyåret. Ingrid Svendsen Rodahl fortalte om husmannsvesenet. Under foredraget ble det også vist bilder både fra feltarbeidet og en del gamle bilder som er med i de foregående bøkene samt noen som kommer med i kommende bok.

I overkant av 40 pesoner hadde møtt fram til foredraget

Julian Isaacs og Albrecht Dix spilte norske folketoner som innledning

Ragnhild Kaste Kaasa forteller om arbeidet med husmannsplassbøkene

Ingrid Svendsen Rodahl forteller om husmannsvesenet

En av plassene det ble fortalt om og som kommer i kommende bok var Lia u / Strand

Publikum fulgte interessert med da Ragnhild fortalte

Foto: Ole Arvid Vassbotten