Notodden 1936

Hydro med Notodden i bakgrunnen, vi ser også litt av slippen på Tinfos og kommunebrygga

Et fantastisk bilde av Tinnålensa. Vi ser også den gamle vegen utover Kleivene og til høyre i bildet den gamle bebyggelsen på Nesøya. (Du kan lese om Tinnålensa her)

Sentralt i bildet ser vi Tinfos papirfabrikk (nå Notodden videregående skole), vi ser også aktivitet på kommunebrygga og til høyre i bildet slippen på Tinfos den gang de ble bygd trelektere der.

Tinfos papirfabrikk, vi ser også her mye folk på kommunebrygga og i bakgrunnen ser vi Hydro

Hegglensa som lå i utløpet av Heddøla. Hegglensa samla opp tømmer som kom ned Heddølavassdraget. Vi ser også Tangen og området der flyplassen nå ligger. (Du kan lese om Hegglensa og fløtinga i Heddølavassdraget her)

Nedre bydel


TIL TOPPEN AV SIDEN