Fra samling på Tjonebakken

Søndag 25. oktober var Notodden Historielag sammen med Hjartdal Historielag, Jondalen Historielag og Museumstenesta v/ Heddal Bygdetun innbudt til Tjonebakken av Gransherad Historielag. Intensjonen med samlingen var å lufte muligheten for et tettere samarbeid.
Med i programmet var omvisning på Tjonebakken, et hus Gransherad Historielag så å si har restaurert helt fra grunnen og tilbakeført til slik det var opprinelig både utvendig og innvendig. Et flott arbeid, og det var en fryd å se det fantastiske arbeidet som var lagt ned. Notodden Historielag takker for innbydelsen og ser fram til videre samarbeid med alle laga som stilte opp.
Neste felles samling mellom lagene blir tirsdag 12. april 2016 hos Notodden Historielag

Slik framstår Tjonebakken i dag, nyrestaurert og fin

To fornøyde deltakere fra Notodden historielag

Representanter fra Gransherad, Hjartdal og Jondalen historielag

Det blei folksomt i stua på Tjonebakken

Etter møtet var det kaffe, kaker og omvisning på Tjonebakken. Her tar Willy og Asbjørn fra Notodden Historielag en prat ved kaffibordet.

Deltakerne diskuterer uthuset, som det også er planer om å restaurere. Uthus er noe som hører til på en gammel husmannsplass.

Foto: Ole Arvid Vassbotten og Kjell Lia