Kilden – utstilling i samarbeid med Notodden Historielag

14. – 18. oktober arrangerte Kilden utstilling i samarbeid med Notodden Historielag. Utstillingen fant sted i Notodden kino. Asbjørn Moen, Kjell Lia og Willy Lien sto for utstillingen til historielaget og Kildens folk stilte ut arbeidene sine. Det var mange flotte ting som ble presentert, mange slags håndverk, bilder og resultater av slektsgransking. Rosalind Spangelid imponerte med slekt tilbake til «Tinnemannen», presentert på en flott måte. Onsdag og lørdag var det konsert med Kildens folk. I det store og det hele et vellykket arragement som svært mange besøkte.

Fra utstillingen i kinofoajeen

Slektstreet til Rosalind Spangelid

Historielagets varesykkel var med. Under ser en noe av historielagets utstilling.

Willy tar seg en velfortjent hvil

Fra konserten lørdag.

Foto: Kjell Lia