Gamle bilder forteller – fra årskriftet 2014

Om du klikker på et bilde, vil det åpne seg i en større utgave slik at det kan studeres bedre.  For å se neste bilde må du klikke deg tilbake med tilbakepila i nettleseren, slik at du kan gå videre.

Gården som huser Wormsen er nok en av de eldste i byen. Vi ser at det var et mellomrom mellom gården på hjørnet og neste gård i Oscar Nissensgate. Det står et skilt på taket som viser at Fotograf Wangberg holdt til der. Senere er gården der Wangberg hadde sine lokaler bygd sammen med gården på hjørnet. Wangberg var fotograf på Notodden fra 1902 til noen år etter 1910, og mest sannsynlig er dette bildet tatt rundt 1910. Vi ser at Grønbyen er påbegynt, gjerdet viser det, og huset på hjørnet Oscar Nissensgt/Birkelandsgt var av de første som ble bygd, i 1906. Brødrene Wormsen hadde først byggefirma i Nissensgt., og senere ble driften utvidet og den velkjente forretningen i sentrum har siden vært forbundet med denne bygården. Som vi ser er bygården ganske mye etter at dette bildet er tatt.

Fotoeier:  Notodden Historielag

Dette bildet er trolig fra 1936 og viser Tuvenområdet og nordover Heddal.  Nede til venstre venstre ser en Hegglensa. Der var også sorteringsanlegg, kjerrat og moseapparat for tømmer. En kan også se Tangen og Løkamoen samt andre hus som nå borte til fordel for flyplassen. En ser også Løken som rant fra Skildrutjønna,  forbi Strupa og enda opp sumpområdet mot Heddalsvannet
Tilhører Notodden Kommune, Widerøe flyfotosamling


Flyfoto fra Fjellanger Widerøes samling, antakelig fra 1936. Bildet viser Tinnålensa, slik den så ut da, med sorteringsanlegg, kjerrat og moseapparat for tømmer. I bakkant av bildet ser vi Su-Tinnes med sine jorder t.h. og jordene til Nord-Tinnes t.v. T.h. i bildet Tinnesgata og bebyggelsen på Nesøya. Tilhører Notodden Kommune, Widerøe flyfotosamling


Åpninga av Nordbygda Misjonshus. Under andre verdenskrig gikk det en vekkelse i Nordbygda ved emissær Sven Foldal fra Ryfylke. Det ble stifta misjonslag for Norsk Luthersk misjonssamband og sammen med Indremisjonslaget, der Tone Haaberg var formann, reiste de to laga Nordbygda bedehus. Bildet er fra vigslinga i 1954. Formann i byggekomiteen var Lars Haugen. (Referat fra Menighetsbladet for Heddal og Lisleherad påska 1985. Nr.3-4, 35. årgang)
Bildet er lånt av John Bjørn Bøen


Bildet er fra slutten av 50-åra og viser at det var et yrende liv på bensinstasjonen som lå midt i Storgata. Lastebilen som står ved pumpene er en Opel Blitz og tilhørte Lars Solberg.
Bildet er lånt av Svein Solberg

På bildet ser vi området mellom Strupa og Heddal stavkirke i 1953. Boligbygginga på «Flatin» og Haugmoflatin er i full gang. Ved hovedvegen fremst i bildet ligger Valenbutikken, bakenfor Valen, t.v. lå det som i tidligere tider var Jomfru Holsts vertshus. Lenger t.v. i bildet ser vi Tjønnekåsa og Moen. Det store, hvite feltet i bildet er sandtaket til støperiet som Ambros Sem drev. Selve støperiet ser vi omtrent midt i bildet (to lange brakker). Vi ser også Heddal E-verks lagerbygg, som brant. Bak i bildet ser vi Haugmoenplassene, som nå er borte. Nesten hele området der disse plassene lå er nå benyttet til Haugmotun sjukeheim og eldreboliger. Videre nordover ser vi at Heddal bygdetun er under oppbygging, og bare Rambergstugo og Haavestugo er på plass. Rambergstugo var for øvrig den første bygningen som blei flytta til bygdetunet, i 1950.
Tilhører Notodden Kommune, Fjellanger-Widerøes flyfotosamling

Dette flyfotoet er sannsynligvis fra 30-tallet og viser Tinfos tresliperi med et stort tømmerlager  og «Slippen» der en trelekter er under bygging. Lenger bak ser en Hydroområdet og bakerst i bildet Grønnbyen. På kommunebrygga venter mange på båten.
Tilhører Notodden Kommune, Fjellanger-Widerøes flyfotosamling

Bildet viser Snøggs juniorlag 1961. Første rekke fra venstre: Finn Stenstad, Jan Erik Moen, Ole Eivind Næssén Bjørn Lunde, Frank Melvin Larsen. Bakerste rekke fra venstre: Borgar Flaaten, Svein Tore Sigvaldsen, Willy Paulsen, Harald Ljosland, Magne Dahlskås, Bjørnar Johansen og Runar Knatterud.
Bildet er lånt av Frank Melvin Larsen

I hvilken anledning dette bildet er tatt, vet vi ikke, men alle barna på bildet bodde i området rundt Rygi skole. 1. Gunnar Hagen, 2. Anne «Nanna» Moen (g. Seljord), 3. Inger Margrete Eidsmo, 4. Ågot Hagen (g. Finbak), 5. Ingebjørg Deila (g. Kaasa), 6. Gudrun Runningen, 7. Gunhild Deila (g. Stykket), 8. Anne Marie Hagen (g. Buverud), 9. Mari Deila (g. Hefre), 10. Gudrun «Mossa» Tveitan, 11. Else Dyhre, 12. Karen «Tulle» Ryen, 13. Anlaug Ingebjørg «Tulte» Lysthus (g. Småkasin), 14. Jakob Eidsmo, 15. Trygve Runningen, 16. Finn Sollid, 17. Tone Sauarlia, 18. Ukjent/Ikke synlig, 19. Anne Deila (g. Omlid)
Bildet er lånt av Ingebjørg (Deila) Kaasa


Yli boys 1988. Ingunn Lia, musikklærer på Yli skole, var pådriver for å skaffe instrumenter og lage et musikkmiljø på skolen. Dette resulterte i et blomstrende musikkmiljø, og mange band oppstod som et resultat av dette. Også Tor Egil Skaar ved kommunens musikkskole var en sentral person når det gjaldt å drive dette videre. F.v.: Halvor Hovden, Magne Johannes Andreassen, Ole-Arvid Bjerke, Vidar Tørre og Jarle Havrås.
Fra historielagets bildesamling, bilde fra TA


TIL TOPPEN AV SIDEN