Vannstandsmerke ved «Gamle Vestsidaveg»

Ved den gamle «Vestsidavegn» som går ned omtrent ved «Hustveitsaga» er det hogd inn et vannstandsmerket fra storflommen i 1927. Da nådde elva nesten opp til bruket Haugen (tidligere Ned- Haugen) som var kjøpt av husmann Torgrim A. Haugen i 1914. Her er satt opp et skilt med informasjon, og i berget til høyre for skiltet er det rita inn et kryss og tallet 27. Det er utrolig hvor høyt Heddøla gikk den gangen, mye høyere enn storflommen i 1987.

Skiltet som er satt opp ved flommerket

Det er hogd inn 27 (1927) og et kryss som angir vannstanden


TIL TOPPEN AV SIDEN