Restopplag av diverse bøker og hefter

Tidsbilder av livet i en kommune gjennom 100 år – Notodden 1913 – 2013

«Gudstro og fossekraft»   (326 sider)
Forfatter: Knut Jordheim

Pris kr. 200.-


Det var den gang…
av Ragnar Moen
Denne boken ble utgitt i 2004, og er en samling av artikler fra lokalavisene i Notoddendistriktet for ca. 100 år siden. Den er et tilbakeblikk på tidligere tider, slik det var i området rundt århundreskiftet.
Se baksiden av boken her
kr. 150,-

Notodden -slik far så byen Bilder fra Ragnvald Bjervas kamera  
Asle og Knut G. Bjerva

Dette er en bildebok Asle og Knut Bjerva laga i 2009. Alle bildene i boka er tatt av guttenes far
Ragnvald Bjerva.
Ragnvald fotograferte i alle år privat, men også for Telen der han var ansatt i mange år.
Bildene i boka er hovedsakelig fra 1950 – tallet og litt inn i 1960 – tallet.
Kr. 100.-

Boka «Det smerter mig at nedskrive disse linjer til eder» En utvandrerhistorie i brev.
av: Orm Øverland  Utgitt i 1995  (Notodden Historielag og Telemark Historielag)
Pris: kr.100.-


Helg og hverdag under okkupasjonen 1940-1945.
Spesialnummer av Notodden Menighetsblad, mai 1995
Pris kr.20.-

Lokalhistorisk magasin for Notodden Historielag nr. 1 (Utsolgt, men finnes hos Notoden Historielag)
Innhold:
Hvem gjør hva i historielaget
Nordbygda Ungdomslag – «Heddølen» – ukjent medlemsblad fra Nordbygda Ungdomslag
Litt om stedsnavn og navnegransking i Heddal –  Utviklingen av stedsnavn og navneskikk
Frem fra kistebunnen
«Kråke søker måke»
Våre gamle folkedrakter – 1800-talls bunadsskjorte på Bygdetunet
Gamle kort forteller
Da «Tveiten» gikk i kortbukser
Husmannsplassregistrering
Vår museumsleilighet
Avfotograferinger i prestens arkiver
Referat etter årsmøte, årsmelding
Formannens hjørne
Lokalhistoriske kildeutgivelser
Klasse 2C på Rådhusplassen 1924
Semesterprogram
Pris kr. 20,-

Lokalhistorisk magasin for Notodden Historielag nr. 2
Innhold:
En fleskeskinke på avveie, en rettsal fra Gransherad
«Har du hørt det nye brødet»
Gamle bilder forteller
Tassar o spøkeri
Notodden Bank i 60 år
Bjørnehistorier fra Lisleherad
Russerleiren på Notodden
Hverdagsliv under krigen
Tinfoss Jernverk under okkupasjonen
De frivillige organisasjoner på Notodden
Pris kr.20.-

Lokalhistorisk magasin for Notodden Historielag nr. 3
Innhold:
Da klokka klang –  for første gang
Bernt Støylen, den første bestyrer
Husregler ved læreskolen fra 1920 åra
Merkeår i skolens historie
Badet på Notodden Ceminarium
Stilling ledig
Skole og undervisning ved Alf Mostue
Valgmantall 1916 fra Notodden
Fra «Himing» en skoleavis fra lærerskolen
Gamle bilder forteller
«Det maa ikke spyttes på gulvet»
Øvre Haave – stedsnavn og historikk vd Marianne Sand
400 000 navn i arkivet
EDB og lokalhistorie
Brostein i Storgata
Pris kr.20.-


TIL TOPPEN AV SIDEN