Gamle bilder forteller – fra årsskriftet 2016

Om du klikker på et bilde, vil det åpne seg i en større utgave slik at det kan studeres bedre.  For å se neste bilde må du klikke deg tilbake med tilbakepila i nettleseren, slik at du kan gå videre.

Bilde av huset som på folkemunne blei kalt «Borja». Her bodde Ole Olsen Kleiverud eller Borgen og hans tredje kone Tone Gunleiksdtr. De gikk i lokalmiljøet under navnene «Store-Borg» og «Store-Tonje». Ole Olsen skal ha vært litt av en original. Gutten på bildet er trolig sønnen deres Gunleik som var født i 1898. Det kom etter hvert opp flere hus i Strupaområdet, og to små stuer som lå like ved «Gamleveg» rett ved den gamle avfallsplassen til kommunen (Bingen) ble på folkemunne kalt «Borja» og «Staurheim» etter to storgårder i Bø. Foto: Therkild Therkildsen, Notodden historielag.

Tidligere Grønvollfoss stasjon i 1932, der den lå før Grønvollfossdammen ble bygd. Stasjonen ble neddemt og jernbanetraseen flyttet høyere opp i terrenget. Stoppestedet Grønvollfoss ble flyttet nærmere nåværende bebyggelse. Selve stasjonsbygningen er flyttet og er nå beboelseshus på SKK sitt område på Grønvollfoss.
Foto: H. Johnsrud, Notodden historielag/Notodden kommune.

Kleivene før vegen ble lagt om. På toppen ser vi Fliflet-villaen. Legg merke til den flotte muren som vegen ligger på, og tømmerlensene på Heddalsvannet. Utlånt av Torund Holstaa.

Eivind Spenning, sokneprest i Heddal 1927-1947, på besøk hos Halvor Reskjem, husmann på plassen Su-Reskjem under gården Reskjem. Utlånt av Frank Melvin Larsen.

Den gamle broen over Tinnelva ved Tinfos, trolig rundt 1870. Helt i venstre bildekant ser vi stua på husmannsplassen Suserud u/Heibø, og kanskje er det stua på Rønningen u/Hvåla som står til høyre i bildet. Foto: Henry Rosling.

Flyfoto av Ylikrysset i 1953. Gamle Yli skule står fortsatt på dette bildet, og det er lite bebyggelse sammenliknet med nå. T.v. i bildet ser vi at det aller første huset på Ylifeltet så vidt er påbegynt.
Foto: Rolf Ingelsrud. Eier: Notodden kommune / Notodden historielag.

Det gikk etter hvert heis ned til kraftstasjonen Svelgfoss 1. I tillegg ser vi den gamle trappa i fjellsida. Bildet er tatt høsten 1962 fra Svelgfossjuvet i retning Svelgfossdammen. Foto: Kjell Kasin.

Bildene under kom ikke med på grunn av plassmangel i årsskriftet, men vi tar dem med her.

Kleivene sett i retning mot byen. Midt i bildet ser vi vegen opp til «Eple-Haugen» – og vegen som snor seg på utsiden av det som en periode ble kalt Sukkertoppen, da vegen gikk på innsiden. Nå er hele fjellet helt borte. De fleste godt voksne husker sikkert også Asmund Spitens bygg med bensinstasjonen Texaco, som vi ser i bakgrunnen. Utlånt av Torund Holstaa.

Den gamle vegen var svingete og smal, og da biltrafikken økte måtte vegen bygges om. På bildet ser vi en Ford Taunus 17M, stasjonsvogn, og på vegen kommer en Volvo Amazon kjørende. Husene på bildet er borte. Utlånt av Torund Holstaa.

Denne delen av gamlevegen er fortsatt intakt, men er nå gang og sykkelsti. Utlånt av Torund Holstaa

15. juni 1926 stod dette bildet i Teledølen. Dette er altså året før storflommen i 1927, og i avisa står følgende: «Vi har nu atter opplevd en flomperiode nesten likesaa voldsom som i fjor og i forfjor» Som vi ser står hele Strupa under vann, noe som tidligere nærmest var en årviss hendelse. I samme artikkelen står det også at vannet har gjort stor skade i Gransherad, Bø, Seljord, Flatdal og Åmotsdal. Det er også verdt å nevne at alle husene på bildet er borte, så nær som ett: Murhuset med valmet tak t.v. i bildet. Legg merke til den gamle «Tuvensletta» som skimtes bak det nevnte huset. Eier: Notodden historielag


TIL TOPPEN AV SIDEN