Heddal øst/vest 1953 I

Nedre del av Heddal fotografert mot byen. (Heddal øst)

Bebyggelsen ved Betesda, vi ser også Østbø landhandel. (Heddal øst)

I forgrunnen Moen, til høyre i bildet Bekkhus (Heddal øst)

Gården Moen, vi ser også Tjønnekåsa og bak i bildet «Flatin» (Heddal øst)

Lysthus, litt bak Moen, lengere bak i bildet ser vi Haugmoenplassene der Haugmotun sykehjem nå ligger (Heddal øst)

I forgrunnen «Flatin», lengere bak ser vi Haugmoenområdet og Ambros Sem sitt sementstøperi, vi ser også sandtaket der sanden til støperiet ble henta ut. Til høyre i bildet ser vi Heddal elverks lager som brant ned på 70 tallet. (Heddal øst)

Samme området, her ser vi landhandler Valens butikk og Morks hus som tidligere var «Jomfru Holsts vertshus. Den gang det var dyrskuplass ved Skildrudtjønna var dette i bruk som vertshus. (Heddal øst)

Dalen (Heddal øst)

Aasen (Heddal øst)

Runningen. Bak i bildet kan vi se husmannsplassen Lia også kalt Sandvik lokalt  (Heddal øst)

Hustveitgårdene. På gården bak midt i bildet ser vi «Hustveitlåven»  (Heddal vest)

På dette bildet ser vi Upp-Haugen, Mellom-Haugen og Ned-Haugen. Til høyre litt opp i bildet ser vi  Glittenberg (Heddal vest)

Et dårlig bilde (dobbelteksponert) men vi tar det med. Vi ser Herbjørnsrud (nedre), Tørre, Rui (Østre), Smedsrud (nedre), Lillemoen og Smedsrud (midtre)

Knurlia og Kasin (Heddal vest)

Sentralt i bildet Grene (søndre) vi ser også to andre Grenegårder samt lengst bak i bildet  husmannsplassen Lia også kalt «Krøgnlia»  (Heddal vest)

Grene (Heddal vest)

Tveiten. Bak i bildet skimter vi Jamtveitgårdene, samt stabburet på Smylingsås (Heddal vest)

Smylingsås. Bak ser vi Jamtveitgårder og lengst bak i bildet Gudmunsrud (Heddal vest)

Jamtveitgårdene (Heddal vest)

Melaas. Litt bak ser vi Øygarden (Heddal vest)

Tubaas (øvre)  (Heddal vest)

Tubaas (øvre) Huset mellom hovedhuset og loftet er den bevaringsverdige «uppstugu» som er dekorert innvendig av lokale kunstnere i 1820-åra. Snekkerarbeidet er utført av Ole Pedersen Brendemo  og malerarbeidet er utført av Peder Ellingsen Berget. Stua har også historie tilbake til «Tinnemannen» (Heddal vest)

Tubaas  (Heddal vest)

Tubaas (Heddal vest)

Vi beklager om det er feil navn på gårder og steder! Om det er feil trenger vi DIN hjelp til å rette det opp


TIL TOPPEN AV SIDEN