Fra historielagets tradisjonelle julemøte

Julemøtet i Notodden Historielag ble holdt i tradisjonell stil på Notodden Menighetshus. Det var ca. 50 mennesker som hadde møtt opp for å få med seg litt lokalhistorie og sosialt samvær.

Jens Marius Hammer fortalte om Notodden i året 1912. Det var ikke lite dramatikk som utspant seg ved «skilsmissen» fra Heddal, eller Hitterdal, som det het den gang.

Anne Kristin Haukvik (t.v.) og Linn Vegheim (t.h.) sang og spilte for oss. Forsamlingen satte stor pris på de vakre tonene 🙂

Julemøtet var godt besøkt.

Norolf Henriksen (t.v.) var til stede på møtet, og han ble takket av historielaget, ved leder Asbjørn Moen (t.h.), fordi han har gitt restopplaget av boka «Hydranten – lang dag i industrien» til medlemmene.

Bjørn Borgen sang og spilte for oss. De aller fleste visene hadde lokale tekster, noe som er ekstra populært i denne forsamlingen 🙂

Loddsalg hører med til et tradisjonelt julemøte.

Kaffipause – og praten går rundt bordet.

Foto: Ragnhild Kaste Kaasa og Ole Arvid Vassbotten