Vedlikehold av anlegget

Vedlikehold
At det krevdes mye vedlikehold og utbedringer i Fulldøla vises i Fellesfløtningens regnskap.
Her er noen eksempel fra perioden 1890 til 1910.

Nybygg
1890    Renna blir bygd.                                                    kr.7384,60
1890    Bygging av 7 treskjermer i elva                          kr.2150,82
1890    Sidedam og løftedam nedenfor
renneutløpet; skjerm i Storrhøl
og skjerm i Sveivhølfoss                                                   kr.2100,00

Vedlikehold
1900    Renna påkostet                                                       kr.  600.00
1906    Bygd solid bro over juvet (renna)                       kr.  700,00
1907    Reparasjoner på renna                                          kr.  850,23
1908    Ombygging av renna                                              kr. 2400,00
1909    Reparasjoner på renne og intaksdam                 kr.1000,00
1910    Reparasjoner på renna                                           kr.  800,00

At Fulldøla har vært en viktig fløtningselv viser denne oversikten
Eksempel på tømmerkvantum som er fløta i Fulldøla i perioden fra 1881 – 1970
1881-1885     Gjennomsnittlig ca.1500 tylfter i året  (ca.18000 stokker)
1902              17930 kub.m. (det største kvantum som er fløta noen gang!)
1900-1906     Gjennomsnittlig ca.16240 kub.m.
1912              3500 tylfter   (ca.42000 stokker)
1962              5478 kub.m.
1970              1500 kub.m.  (siste året det ble fløta)


TIL TOPPEN AV SIDEN

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN