Tinfos lektere og Tinfos slippen

Lektere av stål Tinfos Papirfabrikk A/S bygde på slutten av 1920 tallet slipp bak pakkbua til damp-skipsbrygga. Dette var en åpen båtslipp med en rullebane og i 1930 begynte bedriften å bygge sine egne trelektere her. Det ble også oppført ei spisebrakke som fungerte som et velferdsbygg for de ansatte på slippen. Bedriftens seilmakerverksted var på det samme område. Her ble det sydd presendinger som ble brukt til å dekke tremasseballene under lektertransporten ned til utskipningshavna ved Waterloo i Skienselva. Seilmakerverkstedet kappet og endebearbeidet wirene til stropping av tømmer klubbene. Så var det wirer og tauverk som ble kappet og spleiset til bruk på lektere og slepebåter.I årene fram til 1949 var det blitt bygget omkring 20 lektere på slippen. Arbeidsformannen her, Halvor Kantebakke, var meget godt fornøyd med innsatsen til sin 11 manns store stabb.

De brukte ca. 4 til 5 måneder på å bygge en lekter. Det var mye reparasjoner og vedlikehold på trelekterne, spesielt isen var hard mot materiellet. Tinfos var selvforsynt med egne materialer fra sitt sagbruk som lå oppe på ØvreTinfos. Likeledes det mekaniske verksteds smie produserte nødvendig jernbeslag og ulike nagler og grove spiker som ble brukt i trelekterne. Trelekterne dominerte til begynnelsen av 1960-tallet.

Lekterne hadde en lasteevne på 200 tonn, var omtrent 30 meter lange og 6 meter brede. Levetiden til en trelekter ble beregnet normalt til 20 år.

Slippen utvides og moderniseres.
Tinfos var i stor utvikling og økte sin produksjon av jernlegeringer. I 1962 ble det utarbeidet en plan for utnyttelse av området på slippen. Det gamle seilmakerverkstedet ble revet, nytt velferdsbygg ble bygget. Slipp nr. 3 ble bygget og etter hvert ble bedding og slipp overbygget og en monterte traverskran her. Slipp nr 2 fikk overbygget varmekammer og traverskran. Senere fikk slipp nr. 1 halvtekke og traverskran.
Nå kunne Tinfos ta vedlikehold og ettersyn selv av sine slepebåter og bygge stållektere.


Lekterne bygges i stål.
Tinfos kjøpte sine to første stållektere først på 1950-tallet og konstruksjonen var basert på den form trelekterne hadde. I 1955 ble det utført modellprøver ved Skipsmodelltanken i Trondheim og lekterne ble bygget etter tegninger tilpasset modellforsøkets resultater.

I 1956 kom man i gang med bygging av stållektere på egen slipp. Totalt ble det bygd 48 stållektere her, den siste i 1971. 26 lektere ble bygget ved andre verksteder,  På bildet ser en en Tinfos stållekter bygges ved Trosvik Verksted. 11 ved Bråthen slipp i Porsgrunn, 11 ved Ekstrand og 4 ved Trosvik.
Totalt telte stållekterflåten Tinfos74 lektere, 1 lekter ble mistet i et kraftig uvær over Heddalsvannet.

Lekterne lasteevne 250 tonn. Hver lekter fikk sitt kallesignal som på et skip og underlagt skipskontroll og Den Norske Veritas.

Bildene er fra Tinfosslippen (Bilder fra Torgrim Bjørndalen)


TIL TOPPEN AV SIDEN

TIL INNHOLDSOVERSIKTEN