Heddal øst / vest III

Aase øvre

Øygarden

Haugerud

Aasegårder

Aasegårder

Aasegårder

Traaserudgårder

Traaserudgårder

Baugerud

Melaas

Tubaas

Gudmunsrud

Jamtveitgårder

Jamtveitgårder

Smylingsaas

Tveiten

Grenegårder

Grenegårder

Haaberg

Haaberg

Runningen, bak ser vi Seland

Rekå

Rekå

Øya

TIL TOPPEN AV SIDEN