Avduking av minnetavle Grotbekk 27. august 2022

For to år siden gjorde samfunnsutvalget et vedtak om å få på plass et skilt med opplysninger om den gamle husmannsplassen og skysstasjonen Grotbekk. Anne Wagn tok da kontakt med Notodden Historielag og ville ha et samarbeid. Historielaget har jo i mange år samla opplysninger og bilder fra husmannsplassene i kommunen, noe som til nå har resultert i 3 bind, den fjerde er også snart på trappene. Av den grunn hadde historielaget mye opplysninger og bilder fra Grotbekk. Ragnhild Kaste Kaasa og Ole Arvid Vassbotten fra historielaget, Anne Wagn fra samfunnsutvalget og daværende verdnsarvkoordinator Vichy Mikalsen gikk i gang med å planlegge skilt, prosessen har vært lang, men 27. august 2022 kunne vi samles til avduking. Det er også meningen at stedet skal ryddes slik at de kan bli et hyggelig sted å ta en pause på veien til Tinnemyra.

Intresserte samler seg ved Grotbekk (Grotbekk ligger rett ved gangstien over for Høgåskrysset)

Anne Wagn forteller om den gamle husmannsplassen

Truls Ekeberg fra samfunnsutvalget avduker skiltet

Tone Anne Tveiten underholdt med hardingfele

De fremmøtte studerer skiltet

Etterkommere av fam. Grobekk var innbudt til avdukingen

Det er også satt opp en benk på stedet. Det er meningen at murene etter plassen skal renskes, ellers skal det ryddes litt krattskog og planeres.


TIL TOPPEN AV SIDEN