Hotel Victoria blir revet

Victoria hotel, som var det første hotellet på Notodden og senere Hydros første kontorbygg, måtte i 1976 vike plassen for mer moderne tider. Data-alderen gjorde sitt inntog, og Hydro trengte plass til et mer tidsmessig bygg for de store EDB-maskinene som skulle betjene hele Hydrokonsernet.

Bildene som følger tok fotograf Thomas Bryn for å dokumentere Victoria hotels endelikt.

Dette er sannsynligvis de siste bildene som ble tatt før Notoddens første hotell ble revet.

Foto: Fotograf Thomas Bryn 1976

Her kan vi se plasseringen av Victoria hotel som sannsynligvis ble bygd i 1875 – 76, omtrent på samme tid som brygga ble flytta fra Tangen og til der «Kommunebrygga» ligger den dag i dag. (Det er litt dissens om dette hotellet ble bygd før Hotel Furuheim) Uansett er plasseringen strategisk.  I Notoddens jubileumsbok står det følgende: «Bygningen var på to etasjer med 14 gjesteværelser i andre etasje, I første etasje var det kjøkken, anretning og to stuer.

Bilde fra 1892: Her ser vi også den strategiske plasseringen, rett ved hovedveien. Dette bildet har i Norsk Hydros jubileumsbok, «Med Norge i vekst», fått teksten «Hotel Victoria på Notodden, i vegkanten ser vi et landsens ektepar på bytur». Dette stemmer ikke, ekteparet i vegkanten er folket på husmannsplassen Notodden under Gvåla, Sigurd Pedersen Notodden (1821-1898) og kona Anne Olsdatter (1821-1900) som faktisk bodde på stedet. Notodden bærer altså navnet etter husmannsplassen Notodden, som lå på venstre side av vegen på dette bildet, vis a vis Victoria hotel.

TIL TOPPEN AV SIDEN