Bryggene Heddalsvannet til Nautesund

Innlandshavna Notodden
Etter at Norsjø – Skiens kanalen var ferdigbygd i 1861 og skipstrafikken gjennom Løveid sluser kom i gang måtte Kanalselskapet bygge brygger. På strekningen mellom Løveid og Notodden ble det i perioden 1861 til 1911 ble det bygget 29 brygger. Mellom Notodden og Nautesund ble det oppført 9 brygger som en ser av kart og omtale.

1. Tangen brygga
I 1852 fantes det bare en brygge etter vassdraget, nemlig Tangen bryggen i nordenden av Hitterdalsvannet. Dette var et knutepunkt i kommunikasjonen med den sterkt trafikkerte vei fra indre Telemark.
Dampskipstrafikken ved Tangen brygge opphørte etter hvert og i 1894 ble denne brygge nedlagt.

I Nordenden av Heddalsvannet, omtrent i enden av flystripa lå den gamle Tangen brygge.
(Foto: Arne Karlsen)

2. Notodden brygge
Først i 1870-årene ble ny brygge oppført for offentlig regning ved Notodden. Denne brygge ble ferdig omkring 1876 og vedlikeholdet ble overtatt av Bryggefondet. Den sterkt økende trafikk medførte snart at bryggen måtte utvides. Første bryggeutvidelse ble ferdig l 1892. I 1904 ble det foretatt utdypningsarbider utenfor bryggen. Ny utvidelse av bryggen ble vedtatt av amtstinget i 1905. I sin utredning i forbindelse med denne sak uttalte Kanalens driftsbestyrer at varetrafikken på Notodden brygge alene var større enn den sammenlagte trafikk på alle de øvrige brygger ved Norsjø, Sauerelven og Heddalsvannet. Allerede i 1907 bevilget amtstinget et beløp til ytterlige utvidelse og utbedring av bryggen. Forholdene ved denne brygge var tungt og slitsomt for trafikantene og kanalkontoret utarbeidet forslag til en større ombygning her for å lette arbeidsforholdene. Kanalstyret forutsatte at ombygningen foretas i samarbeid med Notodden kommune. Arbeidet var i gang høsten 1961.

Notodden brygge 1930 og 2012. Foto Johnsrud.
Kommunebrygga nå.   Foto:  Arne Karlsen

3. Gyving brygge
På vestsiden av Heddalsvannet. Vedtak om bygging av amtstinget 1888. Nedlagt 1958.

4. Simones brygge
På vestsiden av Heddalsvanne t. Vedtak om bygging av amtstinget 1910. Bygd ved Simonesrønningen 1912. Nedlagt 1958.

5. Hjukse brygge
På Østsiden av Heddalsvannet. Opprinnelig privat brygge som i 1885 ble overtatt av Bryggefondet. I 1908 ble det vedtatt å bygge ny steinbrygge. Trafikkforholdene til Hjukse brygge var fremdeles så stor i 1958 at bryggen ikke ble nedlagt. Den ble senere nedlagt.

6. Haugholt brygge
Ble bygd av interesserte grunn eiere i   1915.
Brykkene havarerte i 1923 og ble ikke gjennoppført.

7. Hem brygge (Fiskodde brygge).

Bygd etter vedtak av amtstinget 1889 og 1890. Nedlagt 1958.

8. Gvannes brygge
Bygd 1907 – 08. Ble fra først av kalt Hallen brygge, men etter forslag fra de interesserte oppsittere ble navnet i 1917 endret til Gvannes brygge. Trafikkforholdene til denne brygge var i 1958 så stor at bryggen ikke ble vedtatt nedlagt. Ble senere nedlagt.

9. Nautesund brygge
Bygd etter vedtak av amtstinget 1888. Bryggen nedlagt 1939.

Kart over bryggene Heddalsvannet – Nautesund kan du se større ved å trykke på det.
Kartmarkering: Arne Karlsen


TIL TOPPEN AV SIDEN

TIL INNHOLDSOVERSIKTEN