Betydningen av ord og uttrykk i fløtingen

Bandfeste
Festepunkt på land for test (lense)

Bunnfeste
Ankerpunkt for vinsjbåt.

Broting
Dialekt , betyr det samme som brøtning eller fløting.          .

Båsshåkå
Lokal dialekt, det samme som båtshake eller fløterhake.

Elvefaret
Dialekt, betyr det samme som elveleiet.

Enkeltmannsfløting
Når hver enkelt skogeier eller kjøper alene sørger for fløting av sitt tømmer.

Fellesfløtingen
Fløting som utføres av en forening eller sammenslutning.

Finrensk
Renske elvebreddene for tømmer etter at selve fløtinga er ferdig.

Fløtingsdam
Dam med tømmerløp.

Hellhåkå
Lokal dialekt om bindhake. Smidd klave som ble slått inn i treverket. For eksempel blir reisverket i renna holdt sammen av slike.

Kirat
Også kalt kjærrat, «transportband» for å få tømmeret opp av vannet.

Krabbe
Uttrykk brukt om vinsjen ved vesledam. Sannsynligvis ble den kalt det fordi den gikk så seint.

Løftedam
«Gulv» av tømmer i elvebunnen for å lede tømmeret over steinete og vanskelige partier i elva.

Nåvår
Lokal dialekt, det samme som naver eller trebor som ble brukt til å borre hull i tømmerstokker med.

Reguleringsdam
Dam for å regulere vannstanden i vassdraget.

Rote
Vannet var inndelt i forskjellige roter som anga lengden tømmeret skulle fraktes på vannet og betalingen fløterene hadde for jobben.

Separatfløting
Når flere fløta uavhengig av hverandre i samme vassdrag.

Skusle
Lokal dialekt, betyr det samme som å «seile» tømmeret ut av løker og viker.

Skådam
Også kalt skjerm,»vegg» som er bygd der elva har brå svinger eller vanskelige bredder for hindre tømmeret i å sette seg fast. Som regel var disse bygd av stein / tømmer eller betong.

Soppe
Også kalt varp eller ringlense, men i Follsjø ble det kalt soppe.

Spellbåt
Pram med en spesiell håndvinsj som ble betjent av to mann.

Sprons
Lokal dialekt, brukt om luke i renna for å tørrlegge denne når en skulle gå i den.

Stivarm
Lokal dialekt, er en flytende bru for å komme utover vannet når en arbeidet med tømmeret også kalt vandring.

Tallmann
Formann i fløtingen. Det var han som skreiv timer for fløterne og «ferdigattest» når tømmeret ble overtatt av Fellesfløtingen og selgeren hadde krav på betaling. (På 1800-tallet måtte dette dokumentet ha vokssegl om det skulle være gyldig)

Tamp
Grovt tauverk av hamp. ca 25-30 mm i diameter.

Test
Det samme som lense, (også kalt tekst eller text.)

Tverrelv
Mindre elver som renner ut i et hovedvassdrag.

Tømmerrenne
Renne for å  unngå vanskelige elvepartier.

Vinsjbåt
Også kalt varpebåt, dette var en motorbåt med kraftig vinsj.

Valag
Dialekt, det samme som tømmerfloke, eller tømmer som har satt seg fast i bakevjer eller loner.


TIL TOPPEN AV SIDEN

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN