Transkriberte (avskrift av gotiske) dokumenter

Her kan du lese avskrift av originale rettsdokumenter som opprinnelig er skrevet med gotisk handskrift. Dette er tidkrevende arbeid, og det er derfor bare bruddstykker som kan skrives av.  Avskriftene er gjort av Ragnhild Kaste Kaasa, i historielagets regi, og det garanteres ikke at det ikke finnes feil.

I menyen kan du velge ulike dokumenter som er transkribert (skrevet av)

Ragnhild jobber med de gamle dokumentene fra arkivet.

Her er et lite utsnitt av dokumentene som blir oversatt. Bøkene som det er skrevet i er omtrent  A3 format og skriften varierer fra skriver til skriver.   

TIL TOPPEN AV SIDEN

TIL INNHODSFORTEGNELSEN