DS Tinfos, Notoddens første båt. Av Arne Karlsen

DS Tinfos ved Notodden brygge 1910.

Avskrift fra Teledølen 2.mai 1910.

«Tinfos»
Notoddens første baat.

Tinfos Papirfabriks nye baat, «Tinfos», gjorde igaar saa at si sin indvielsestur, idet den ved 9-tiden avgik fra Skien til Notodden med en del indbudne herrer om bord, hvorav vi i fleng nævner: Kanaldirektør Støren, konstituert politimester Paulsen, postmester Jahnsen m.fl.

Amtmann Chrisophersen, ordfører Tinne og disponent Holm var ogsaa indbudt, men forhindret fra at møte.

«Tinfos» er en vakker baat og rummelig, større end de forrige baade i denne rute. Dens lengde over alt er 105 fot og dens perpendikulære lengde er 100 fot. Bredde paa spantet 19 fot og dybde i ridset 7 fot. Baaten er bygget ved Kristiansands mek. Verksted til første kl. i Norsk Veritas. Den har 4 vandtætte skot, og skroget er bygget av beste sort materialer.

Baaten har 2 master og er indrettet for isbryting. Den gjør 12 mils fart og certifikatet lyder på 250 passagerer. Maskinen er overmaade solid og er på 450 indikerte hestekræfter.

Baaten er moderne utstyret med elektrisk lys og 2 elektriske vinsjer. Den har 2 lasterum og er som sedvanlig indrettet med salon, dame- og røkesalon og mandskapslugarer. Lyskasteren er paa 2000 normallys.

Kraften til det eklektiske anlæg skaffes av en dampturbingenerator paa 7 kilowat.

Som fører er ansat premierløitnant i marinen Treu, som ekspeditør paa Notodden Peder Johnsen og i Skien brødrene Hansen.

Turen opover igaar var meget vellykket. Baaten gaar støt og sikkert, selv i sluserne uten slingring. Det eneste som er at si paa den, er at sætter noksaa meget sjø. Men det er jo nesten uungaaeligt med saa stor baat og saa stor fart.

Like efter ankomsten gik de indbudne gjæster op til Tinfos og under ingeniør Hansens og grosserer O. H. Holtas ledelse besaaes fabriken og det nye kraftanlæg ved Sagafos.

Kl. 3 samledes de indbudne sammen med vertene, i alt ca. 30, ved et smukt og veldekket middagsbord i administrationsboligen. Som vertinner fungerte fru ingeniør Hansen og frk. Astrid Holta.

D/S Tinfos.
Kallesignal MGBH – LEAG. Den ble bygget i 1910 ved Kristiansand mek. verksted, bygg nr. 134, for A/S Tinfos Papirfabrikk.Registrert første gang 25.januar 1911 for eierne O.H. Holta, Notodden, H. C. Hansen, Skien. H. H. Holta, Skien, Thorvald Schiøtt, Skien, Hans Abraham Hansen, Notodden.

Dette var en passasjer- og godsbåt for Tinfos egne produkter pluss diverse last og gikk i fast ekspress rute mellom Notodden og Skien med anløp av Ulefoss. Den var registrert for 185 passasjerer og brukte 3,5 time på strekningen.Tonnasjen var 186 brt.t. Lengde 105 fot, bredde 19 fot og dybde 7 fot. Hadde en trippel expansjondampmaskin på 425 ihk og kjele med 2 fyrganger. Farten var 12 knop, den seilte 2 turer daglig.
Tinfos avhender ruten i 1916 og båten blir solgt.

Rutetabellen over 3 spalterfor SS Tinfos i Teledølen for 2.mai 1910


Annonse over to spalter den 2. mai 1910 for
expressruta  Notodden – Skien
(Teledølen  2. mai 1910)

DS Tinfos hadde en del problemer med kjelen og radiatorene og det ble skiftet propell. Vinterstid var det også problemer med isskader på skroget, så det viste seg at driften ikke var uten vanskeligheter.

DS Tinfos sin historie
Bygget i 1910 ved Kristiansand mek verksted.
Første eier var A/S Tinfos Papirfabrik på Notodden.
Tinfos solgte «Tinfos»  15. Nov. 1916 til Stig Bjørn i Kristiansund.
Stig Bjørn selger båten 25.nov. 1916 til Sundals Dampskipsselskap. Går i trafikk mellom Kristiansund og Sundalsfjorden.
1917 er båten hos Namdalen Dampskipsselskap. Sundal Dampskipsselskap selger båten 21.mars 1919 til Bjørbæk og Tredahl. Oslofjorden og Nesodden-Frogn-Nordby Dampskipsselskap som overtok skuta 1923,  navnet er fortsatt «Tinfos». Bundefjord Dampskipsselskap har båten 1925 til 1927 og Tinfos er nå Nesoddbåt.
1926 – 1949 Indre Nordhordland Dampskipsselskap kjøper båten, navn «Hamre».
1950 Overtatt av Einar Cook i Bergen.
1951 nedgradert til lekter.
1955 ombygget til lastebåt, «Blaaøy».
1960 ny motor
1968 Ny eier Arvid Rånes, Åfjorden.
1971 Trondheimseid under navnet «Mira»
1978 eier Nils Fjeldvær
1981 Eies skuta av Asbjørn Morskogen i Nord Herøy.
1985 Ut av fart. Ble benyttet i fiskeoppdrett i Snillfjord.
1995 Sank under opplag, ble hevet av Taubåtkompaniet
1995: Slept til Agdenes og senket på dypt vann.

DS Tinfos som Nesodd-båt 1925 – 1927

DS Tinfos skifter navn til DS Hamre 1927 og har dette fram til 1955.

Modell av fjordbåten DS Hamre bygget av Edgar Hartvedt i Langevåg.

Den har hatt sin plass i utstilling på Osterøy Museum.

DS Hamre har og vært postførende skip fra/til Bergen i Nordhordland. Klubben Striletaggen – Nordhordland filatelistklubb har gjennom flere år samlet opplysninger om poståpneri/brev hus og  postførende skip  i forbindelse med bokutgivelse. Boka vil ha med bilde av DS Hamre og bilde av DS Tinfos fra 1910.

DS Tinfos i Løveid kanalen. Foto: Abel. Eier: Telemark Museum.

DS Tinfos frakter et lystig sangkor. Her gjennom Løveid kanalen.

Foto: Johan Bernhard Carlsen.  Eier: Telemark Museum.

DS Tinfos var en av de store elegante passasjerbåtene som gikk ekspress ruten mellom Notodden – Skien. Brukte 3 ½ time på turen med stopp ved Farvollen, Akkerhaugen og Ulefoss. Den korresponderte med toget i Skien og med kystruten fra Arendal. I tillegg til frakt av Tinfosbedriftens egne produkter befordret den ilgods til anløpsstedene.I Skien og på Notodden ble varer levert ut etter båtens ankomst. Det var ekspeditører på begge disse stedene.


Kilder:

Teledølen
Sjøfartsmuseet i Bergen
Edgar Hartvedt
Olav Idsø
Telemark Museum
Fotograf Johan Bernard Carlsen
Harald Lorentsen
Tinfos Papirfabrikk A/S

 


TIL TOPPEN AV SIDEN