Ordføreren på besøk i historielagets hus

26. april 2016 fikk historielaget besøk av ordførerer Gry. Ordføreren fikk en innføring i hva historielaget jobber med for tida. Ragnhild Kaste Kaasa informerte om historielagets neste bok om husmannsplasser som vil komme ut i nærmeste framtid. Dette er bok nr. 2 i serien om husmannsplassene i Notodden kommune og handler denne gangen om husmannsplasser i Tinnegrend og Lisleherad. Videre fikk hun se historiske bilder og hvordan disse blir digitalisert og lagra. Hun fikk også med seg et besøk i museet og fikk en befaring utvendig på huset som trenger en oppgradering vedlikeholdsmessig. Det er bevilget penger fra kommunen til dette arbeidet og hun så fram til at dette arbeidet ble påbegynt. Huset i Grønbyen blir jo nå et av kommunens ansikt utad og hun syntes det var viktig at dette var i god stand.

Ordfører Gry var engasjert og syntes historielagets medlemmer gjorde en flott dugnadsinnsats for å bevare lokalhistorien.

Ordfører Gry og leder for historielaget Asbjørn Moen.

Kjell Lia (t.v) guida ordføreren på omvisningen i museet.