Notodden nye jernbanestattion.

Postkort ca. 1920

I Teledølen 30.01.1919 kan vi lese følgende

 Stationen, som nu er færdig og tat i bruk, er som man ser en ganske pen og anselig bygning. Hvad det indre angaar er ogsaa her alt pent og tiltalende utført; men hvad plassen angaar er det vel at frygte for at den blir for liten med henblik paa en stadig økende trafik ved stationen. Allerede nu ser man, at ilgodsrummer er for lite; endel av ilgodset vil derfor  fremdeles bli oppbevaret i det hittil brukte rum som er bestemt for fraktgods, mens ekspeditionen foregaar fra den nye bygning. Naar den tid kommer, da fragtgodset skal overføres fra jernbanebryggen maa godshuset utvides. Videre er lokomotivstallen for liten og maa tilbygges, likesom der ogsaa maa opføres er rum for vaskning av vognene. Naar disse her paapekte utvidelser kan bli foretat vet man endnu ikke.
Vi hadde forleden dag anledning til at bese den nye stationsbygning og vistes omkring av stationsmester Wæhle.

Indgangen til stationsbygningen er fra den side som vender til Notodden. Naar man kommer ind i vestibulen, som er lys og pen, har man straks ved ingangen paa høire side billedluken. Indenfor der ligger billetkontoret, telegrafkontoret og stationsmesterens kontor. Uheldig maa det vel kaldes, at disse 3 kontorer gaar i ett. Stationsmasterens burde vel ha sit eget adskilte kontor. Ved siden av kontorerne ligger ilgodsekspeditionen. Fra vestibulen kommer man ind i venterummet, som er stort og lyst, med resturant og kjøkken indenfor. Paa vægfelterne ved siden av restauranten, skal der ophænges to billeder, antagerlig landskapsbilleder herfra distriktet. I kjælderen er indrettet vandklosetter, og der er ogsaa centralopvarmingsanlægget som varmer op hele bygningen. I anden etage har stationsmesteren sin privatleilighet, som er pen og rummelig og ved siden av er et rum for telegrafisterne. I 3. etage er der indrettet er rum bestemt for jernbanens ingeniører, naar de er pa gjennemreise.

Bilde fra DM først på 20-tallet. Fotograf ukjent

Sationsbygningen som paabegyntes for vel 2 aar siden er opført efter tegning av statsbanernes arkitekter, herrerne Kielland og Fischer og under ledelse av bygningskonduktør Andresen. Byggearbeidet er utført ved byggmester Ingolfsrud og murerarbeidet ved murermester Haakon Jensen begge fra Notodden. Lysanlægget er utført ved firmaet A. Auensen A/S, Skienog sanitæranlægget ved ingeniør Gran, Drammen. Malerarbeidet er utført ved malermestrene Hegland og Hagen, Notodden og blikkenslagerarbeidet ved blikkenslager Andersen, Notodden.

Avskrift:  Ragnar Moen

TIL TOPPEN AV SIDEN