Vannstandsmerkene i Kleivene

Nedenfor Semsvegen mellom Maxbo og Teknologiparken kan en se gamle nivåmerker etter fire store flommer i Heddalsvannet.
Vannstanden vises på tre av de store flommene som innhogde merker i fjellet den høyeste vannstanden som ble målt i 1927 vises med et metallskilt. De som er hogd inn i fjellet kan være litt vanskelig å lese av bildene, her står det nivå for flom 2. oktober 1892, 1. juni 1879 og 1. juni 1860. Flommen 29. juni 1927 vises på metallskiltet øverst. Merkene ble avdekket da de stakk ut veitraseen til den nye E134. Se avisklipp under bildene.

Sett fra Veiskuldre på E134

Slik ser det ut når en kommer nærmere

 

2. oktober 1892

 

1. juni 1860 og 1. juni 1879
(Det var Gregar Merde som hogde inn vannstandsmerket under storflommen i 1860)

Den aller høyeste vandstanden var 29. juni 1927

I Telen, 23. juli 1976 kan vi lese følgende

Gamle vannstandsmerker i Heddalsvannet funnet.
Etter innhugde merker i fjellet i Kleivene på Notodden må det ha vært en sjelden høy vannstand i Heddalsvannet i 1879, så høy at en eller annen tiltaksrik mann har funnet ut at dette måtte være interessant for etterslekten å avmerke. Når dette merket har ligget upåaktet i så lang tid, skyldes at det bare var mulig å se det fra vannet og heller ikke da var det lett å oppdage de av mose overgrodde bokstaver. Men så var det oppsynsmann Ormestad under arbeide med å stikke trase for den nye veien, så at her hadde det vært noen og hugget bokstaver i fjellet. Han fikk gjort inskripsjonen ren og dermed fremkom at det var ikke bare ett vannstandsmerke, men to. Det eldste var fra 1860, og det noe lavere  fra 1. juni 1879. I oktober 1892 måtte det også vært en unormal vannstand. For den er også avmerket med innhogde bokstaver i fjellsiden. Men ingenting kunne måle seg med storflommen i 1927.
Nå har byingeniørkontoret på Notodden frisket opp igjen disse kulturminnene og for at slekter etter oss også kan se hvor nær vi var syndefloden i 1927, er også 1927 vannstanden av merket med et solid skilt. Skulle det bli en slik flom igjen, vil skiltet vise at det er intet nytt under solen.

Avskrift: Ragnar Moen

Foto: Kjell Lia og Ole Arvid Vassbotten


TIL TOPPEN AV SIDEN