Kontakt oss

Notodden Historielag Industrigt. 6A   3674 Notodden
E-post: post@notoddenhistorielag.no Telefon: 35 01 36 10 (tirsdager fra 18.00 – 21:00) ellers ring 95874299

Org.nr. 996 962 334  Styret:
Leder: John Einar Oterholt  97122478 jeo@hitterdal.no
Sekretær: Ole Arvid Vassbotten 95874299   olarvid@online.no
Kasserer: Ann-Marri Kittilsen  95221477  a-kittil@online.no
Styremedlem: Kjell Lia  91351061  kjelllia52@gmail.com
Styremedlem: Willy Lien 47019191  lien.willy@gmail.com
Vara styremedlem: Ingebjørg Øya  99105365  inge-oe@online.no
Vara styremedlem: Asbjørn Moen 99635888  asbmo2@online.no

Årsskriftkomite:
Annette Hagen
Trond Aasland
Knut Jordheim (red)
Ole Arvid Vassbotten
John Einar Oterholt
Olav Nisi

Revisorer:
Gunvor Prestårhus
Astrid Granlund

Kjøkkengruppe:
Ingebjørg Øya
Anlaug Hagen

Huskomite:
Willy Lien
Kjell Lia

Ansvarlige for hjemmesiden:
Ole Arvid Vassbotten og Ragnhild Kaste Kaasa

Æresmedlemmer i Notodden Historielag:
Alf Mostue
Olav Groven
Ragnar Moen
Anne Haugen Wagn
Ingebjørg Sperre
Inger Johanne Bakka

Velkommen til Historielagets hus i Grønnbyen

Åpent hver tirsdag fra kl.18:00 til 21:00 (Eller etter avtale)