Kontakt oss

Notodden Historielag Industrigt. 6A   3674 Notodden
E-post: post@notoddenhistorielag.no Telefon:  95874299

Org.nr. 996 962 334  Styret:
Leder: Ole Arvid Vassbotten 95874299     olarvid@online.no
Nestleder/sekretær: John Einar Oterholt  97122478    jeo@hitterdal.no
Kasserer: Ann-Marri Kittilsen  95221477    a-kittil@online.no
Styremedlem: Kjell Lia  91351061    kjelllia52@gmail.com
Styremedlem: Frode Austad    f_austad@hotmail.com
Vara styremedlem: Asbjørn Moen 99635888  asbmo2@online.no
Vara styremedlem: Berit Bolkesjø

Årsskriftkomite:
Annette Hagen
Trond Aasland
Knut Jordheim
Bjørn Erik Stetta
Frode Austad

Revisorer:
Gunvor Prestårhus
Astrid Granlund

Kjøkkengruppe:
Ingebjørg Øya
Anlaug Hagen

Huskomite:
Willy Lien
Kjell Lia

Ansvarlige for hjemmesiden:
Ole Arvid Vassbotten og Ragnhild Kaste Kaasa

Æresmedlemmer i Notodden Historielag:
Alf Mostue
Olav Groven
Ragnar Moen
Anne Haugen Wagn
Ingebjørg Sperre
Inger Johanne Bakka

Velkommen til Historielagets hus i Grønnbyen

Åpent hver tirsdag fra kl.18:00 til 21:00 (Eller etter avtale)