Kontakt oss

Notodden Historielag Industrigt. 6A   3674 Notodden
E-post: post@notoddenhistorielag.no Telefon:  95874299

Org.nr. 996 962 334  Styret:
Leder:  John Einar Oterholt
Sekretær: Arnulf Liane
Kasserer: Ole Arvid Vassbotten
Styremedlem: Kjell Lia
Styremedlem: Frode Austad    
Vara styremedlem: Asbjørn Moen
Vara styremedlem: Ann-Marri Kittilsen

Årsskriftkomite:
Terje Arnesen (redaktør)
Trond Aasland
Anne Haugen Wagn
Guro Nordby
Karl Cristian Alvestad
Ole Arvid Vassbotten (representant fra styret)

Revisorer:
Gunvor Prestårhus
Astrid Granlund

Kjøkkengruppe:
Ingebjørg Øya
Anlaug Hagen

Huskomite:
Kjell Lia

Ansvarlige for hjemmesiden:
Ole Arvid Vassbotten og Ragnhild Kaste Kaasa

Æresmedlemmer i Notodden Historielag:
Alf Mostue
Olav Groven
Ragnar Moen
Anne Haugen Wagn
Ingebjørg Sperre
Inger Johanne Bakka

Velkommen til Historielagets hus i Grønnbyen

Åpent hver tirsdag fra kl.18:00 til 21:00 (Eller etter avtale)