Husmannsplassar i Notodden kommune bind 3 Søndre Vestsida

Husmannsplassar i Notodden kommune bind 3 Søndre Vestsida i salg nå, pris kr. 350.- (Redusert pris) 

Boka kan bestilles på epost: post@notoddenhistorielag.no. Dersom boka må sendes kommer det frakt i tillegg.
Boka er også å få kjøpt i byens bokhandler. (Telemarkens Bokhandel AS og Norli Tuven), men kjøp den gjerne rett fra oss. Da går hele beløpet til historielaget.

Vi er stolte over å presentere enda en ny bok (bok 3) som altså denne gangen handler om husmannsplassene på Søndre Vestsida.

Av innhold på de 460 sidene kan du bl.a. lese slektshistorie fra 75 husmannsplasser og mindre sjøleierbruk, generell historie om husmannsvesenet, litt om gårdene plassene lå under, mange historier som er fortalt, omtaler av personer som har stått i avisene, transkriberte kontrakter og protokoller. Det er også med kapittel om tømmerfløting, stiftinga av Ytre Heddal Arbeiderlag samt et omfattende kapittel om livet langs elva Hevreåo «Liv og verksemd langs Hevreåo» Her tar vi for oss bruken av elva som drivkraft og den nyere bebyggelsen Kvennhuskasin som vokste fram nederst mot Heddøla. Det er også kart og GPS-lister som viser hvor alle plassene ligger, samt ca. 325 unike bilder.

Boka handler om husmannsplassene under gnr. 52, til og med gnr. 65: Simones, Strand søndre, Strand midtre, Strand nordre, Gyving, Haugerud, Hefre, Flåterud, Hovdejord, Tveitan, Kleppen, Yli nordre, Yli søndre og Undeland.

Forfattere: Ragnhild Kaste Kaasa, Ingrid Svendsen Rodahl, Inger Johanne Bakka, Bjørg Flåterud og Ole Arvid Vassbotten.

Under kan du se litt fra boka


Se omtalen avisa Telen skrev om boka her

TIL TOPPEN AV SIDEN