Historisk vandring i og ved Stivigrenda sammen med Notodden Turlag 26/8 2018

Værgudene var også i år med oss da vi arrangerte den årlige historiske turen sammen med Notodden Turlag. I år gikk turen i Stivigrenda, Ingebjørg Øya og Anlaug Hagen var turledere og losa oss gjennom den flotte grenda i Heddal som oser av historie.

Turen starta ved Vidar, på bildet ser vi Stivigårdene.

En liten prat før vi tar turen opp i grenda.

Turleder Ingebjørg Øya orienterer om turen før vi går

Første stopp, rett ved Vidarvoll, her lå en kolonialforretning som het Løken. De gamle bildene av butikken studeres nøye.

Stivi søndre

I denne låven er det brukt materialer fra Hotel Furuheim på Notodden. Som kjent brant dette hotellet og gulvbjelkene viser enda spor av brann.

Rundt 40 personer var med på turen

Løkjagårdene

Vi nærmer oss Stivigårdene, Stivi søndre til høyre for vegen, Stivi nordre til venstre

Ingebjørg hadde stor lokalkunnskap, og hele veien var det pauser der vi fikk høre interessant historie.

Kaasa, en gang husmannsplass under Stivi, med mye historie som Ingebjørg og Anlaug hadde studert nøye og formidlet på en fremragende måte.

Ingebjørg forteller, en lydhør forsamling følger med.

Stabbura på Nistugu Stivi, i dag sammenbygd, i sin tid stod disse to på hver sin gård. Det ene her, på Nistugu, det andre kommer fra Åkre.

Det harves på Stivijordet. Løkjagårdene i bakgrunnen.

Vi har nå kommet til Stivi søndre der vi tok det nyrestaurerte buret i øyesyn. Buret er fra 1330, altså fra før Svartedauden, og er virkelig et klenodie.

Her møtte Ivar Dahl oss og formidla sin kunnskap om det gamle buret

Ivar forteller at dette buret er så gammelt at det er bygd før bura kom seg opp på «stabber»

Ivar viser oss en liten skjult «skatt» under buret – en hest, utskåret i stabben. Et vernetegn som ofte var brukt på gårdene.

Her ser vi en av de skjulte skattene, et fint eksemplar av et vernemerke.

Nå har vi kommet til Stivi nordre det vi også tok buret i øyesyn. Dette buret er fra 1350.

Alstad en fantastisk seinsommerdag.

Brekke gård.

Kasin, tidligere husmannsplass

Her har vi kommet til Murukleiv, turens øverste punkt der Torgeir Bakken tok imot oss

Fra Murukleiv gikk turen langs en vegstubb som på folkemunne ble kalt Fivilvegen i gamle dager.

På vei nedover med praktfull utsikt mot Lifjell

På veien nedover tok vi turen innom Ivar Dahl på Alstad gård. Reidun og Ivar hadde stelt istand sitteplasser og delte ut smaksprøver av både egenavla druer og «historisk» frukt. Han øste og av sin kunnskap om både gården og grenda.

Ivar viser oss «Gamabua» si. Denne stua er flytta fra Setesdal og satt opp i utkanten av gården. Ivar selv hadde gjort mye av restaureringsarbeidet og historiene var mange og interessante.

Her viser Ivar oss en vidjespenil. Dørhåndtaket er en smidd utgave.

Den smidde vidjespenilen er smidd av Halvor Sisjord og framstod som et kunstverk!

Løkjakvenna. Her stoppa vi  og Niri Flåta fortalte om den gang kvenna var i bruk.

Utsnitt fra «Lat oss ikkje forfedrane gløyma» Notodden og Heddal museumslag 1947 – 1997 av Hallgrim Høydal.

Kopi fra Notoddenkalenderen, vi ser Løkjakvenna slik den en gang var.

«Vrang Stivi-steinen» eller kanskje er det en milestein? Ingen vet riktig, men vi liker å tro at hit kom de med Vrang Stivi da han var død, og skulle kjøres til stavkirka for og gravlegges. Lenger ville ikke hesten gå med liket av Vrang, og det fortelles at han blei gravlagt her. Steinen skal være et minne om han.

Ved en av gravhaugene på Løkja sin eiendom. Det er 12 gravhauger i området, de fleste er åpna.

Stemning ved en gammel haug. De gamle vikingene ville ha utsyn fra sine gravhauger – det fikk de her.

Foto: Ragnhild Kaste Kaasa


TIL TOPPEN AV SIDEN