Litt om bruene over Svelgfossjuvet

Det har vært flere broer over Svelgfossjuvet, de første broene var provisoriske og må ha vært litt av en prestasjon å bygge på den tiden! Men da kraftutbygginga for alvor tok til, kom det etter hvert skikkelig bru over juvet. Det ble da bygd en hengebru, den ble påbegynt i 1906 og sto ferdig samme år. Denne brua gjorde tjenesten helt fram til den nåværende brua ble bygd. Denne brua ble levert av Alfr. Andersen mek. verksted og støperi AS. Grunnarbeidet ble påbegynt i 1970 og sto ferdig i 1971. Den gamle hengebrua ble stående helt fram til 1978, men den var da avsperra for all trafikk. (Bilder fra Digitalt Museum og Notodden Historielags samling)

En gammel bru over juvet fotografert av T. L. Tveitan på begynnelsen av 1900 tallet

Bilde av hengebrua under montering (Fotografering 20/7 1906)

Brua fotografert 2/10 1906

Her er brua fotografert fra juvet. Bildet er fra ca. 1909

Svelgfosjuvet var en turistattraksjon noe Telemarkens Bokhandel utnytta ved å lage postkort derfra

Det var også bru over inntaket til kraftstasjonen

Bilder fra riving av den gamle hengebrua i 1978

Kraftig redskap på plass ved Svelgfoss under rivingen

Fra rivingen

Fra rivingen

Fra rivingen

Nåværende bru (bygd i 1970-71)  foto: Ole Arvid Vassbotten


TIL TOPPEN AV SIDEN