Litt om Føllsjå Fulldølavassdraget

Beskrivelse av Fulldølavassdraget
Føllsjå ligger 223 m.o.h, er 5 km lang, 4,5 km bred og har et areal på 12,3 kv.km. Føllsjå opptar flere tilløp, de mest betydelige er Esperåa som kommer fra Norstulvannet i Blefjell, Nauståa som kommer fra Bolkesjø og Aurstjønn samt mindre vassdrag som fra Teksjå og Saurtjønn.

Ut av Føllsjå renner Fulldøla som er 2,5 km lang og har et fall på ca 100 m. før den renner ut i Tinnelva. Ved utløpet av Føllsjå er det tilrettelagt for tømmerfløting ved at det er bygd en reguleringsadam med 2 m. reguleringshøyde og en tømmerrenne, elva er også tilrettelagt for fløting. I århundrer har denne elva vært den eneste muligheten en hadde når en skulle frakte tømmer ut fra de skogrike områdene rundt Føllsjå. Men utviklingen med veier i området gjorde den mindre og mindre betydningsfull og i 1970 ble den siste tømmerstokken fløta i vassdraget.

Navnforklaring
Fulldøla er ikke det opprinnelige navnet på denne elva, i de fleste gamle bøker skrives det Foldøla. I  boka «Beskrivelse af Skiens vassdrag» av G.Sæteren står det forklart på denne måten:Foldøla; er ligesom en del andre lignende navne et senere navn, dannet av navnet på den dal, hvorigjennom elven løber, et elvenavn Fold er af S.Bugge forklaret som » den brede» forekommer flere steder; men her skulde man snarere tro at elven har fået sit navn etter den sjø, hvorfra den kommer, som er bred i forhold til sin lengde. I såfald har elvens gamle navn været Folda.

Follsjø skrives Foldsjø eller Foldsjå i de fleste gamle bøker. Navnet har altså gjennom tiden gjennomgått en betydelig modernisering. Lokalt sier en FØLLSJÅ.


foto: Ole Arvid Vassbotten


TIL TOPPEN AV SIDEN

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN