Heddal øst 1953 III

Velta. Bak i bildet, Kolbjørnsrud og «Stivibua». Til høyre, Salem med forstanderboligen. Helt fremme til høyre, «Badstugu»

Kolbjørnsrud, Bak ser vi Stivi («Stivibua») og litt til venstre, Flyland.

Hegna

Ryen

Ryen

Rygi. Bak ser vi Cloumann-Ryen og bak til venstre Ryen

Tveitan

Gvålen. Bakover i bildet, Cloumann-Ryen, Ryen og Ryen nedre. Til venstre to Rygigårder

Ryen. Bak ser vi Ryen nedre og tll høyre Rinde

Ryen

Lillemoen (fremst i bildet) På andre siden av veien, Smedsrud midtre («Carlsenbutikken») Til venstre bak i bildet, Smedsrud

Smedsrud

Roe (I Hitterdalsboken Rui østre)

Roe (I Hitterdalsboken Rui østre)

Herbjørnsrud

Herbjørnsrud.

Heddal prestegård. Bak i bildet Rygigårder (på den midterste Rygigården finner vi «Drømsi» (Sagnet om Drømsi kan du lese i Hitterdalsboken)

Her er et nærbilde av prestegården og stavkirkeområdet. En kan her se at stavkirka er under restaurering. Den var dekt til og med tak over. Et provisorisk snekkerverksted står mellom kirka og låven.


TIL TOPPEN AV SIDEN