En by i emning

Søndag 20. oktober arrangerte Notodden Historielag i samarbeid med Telemark Kyrkjeakademi historiekveld på Notodden Menighetshus. Dette var det fjerde og siste arrangementet i serien i forbindelse med Notoddens 100-årsjubileum.
Arild Bye holdt foredrag med om slusken og forfatteren Kristofer Uppdal. Trond Aasland viste bilder og kåserte om de store utbyggingene i distriktet. Med i programmet var servering av «rallarsuppe».

Mer om Kristofer Uppdal  «Ein mot alle» følger her:

Kristofer Uppdal er et navn som klinger godt på Notodden og i Telemark. Han er rallaren som jobbet om dagen og skrev om natta. Han er forfatteren som skrev det store ti-bindsverket; «Dansen gjenom skuggeheimen». For om lag 100 år siden jobbet han på anlegg både på Notodden og Rjukan.


Litt om Arild Bye

Kåsøren Arild Bye, som både har skrevet den store Uppdal-biografien «Ein mot alle» (2010) og vært redaktør for boka «Kamp . Sakprosa i utval» (2012). «Ein mot alle».

Om Uppdal skriver Bye bl.a.: ”Han er politisk reformist, tru på ei gradvis sosial omforming av samfunnet og står last og brast med parlamentarismen, meiner arbeidarrørsla kan vinne samfunnsmakt den vegen og ein dag sikre seg fleirtal gjennom røystesetelen. Og han seier det i 1918, da landa i Europa er i ferd med å drepe kvarandre i eit blodbad ein aldri før har opplevd”. … ”Ettertida kan finne djup klokskap i mye av det han skriv, og samhug med tankane hans, på ei rad felt. Vi kan sjå at han i mange høve fikk rett, enda om samtida ikkje såg det. Det er ein vond ståstad. Å få rett når ein har levd ferdig, gir lite av ære i livet. Uppdal døydde i denne posisjonen, mest som glømt av si tid.”

Arild Bye, f. 1956, er forfatter, journalist og tidligere distriktsredaktør i NRK Nord-Trøndelag. Han arbeider nå med en biografi om folkeopplysningsmannen Ole Vig.

Her følger bilder fra Uppdalkvelden:

Knut Jordheim ledet kvelden, og var som vanlig i det slagferdige hjørnet.

Lydhørt publikum

Arild Bye fortalte engasjert om Kristofer Uppdal. Bye har gitt ut bøker om Uppdal, og har svært godt kjennskap til forfatterskapet og livet til slusken og forfatteren Uppdal.

Arild Bye

I pausa kunne forsamlingen nyte en svært god «rallarsuppe»

Kjøkkengjengen som hadde tilberedt den svært så velsmakende «rallarsuppa» – kommentarene som falt gikk på at dette neppe var ei ekte rallarsuppe…til det var den alt for god!

Trond Aasland viste bilder og fortalte om de store endringene som gikk for seg i distriktet på den tida Uppdal var her og arbeidet som jernbaneslusk.

Et av bildene som Trond viste.

Etter pausa var det mulig å stille spørsmål til Arild Bye om Kristofer Uppdal. Her er det Inger Johanne Bakka som spør om Uppdal muligens hadde med seg folk fra Arendal til Notodden.

Guide på Rjukan, Bjørg Rist, stilte også interessante spørsmål  om tida Uppdal var på Rjukan, og om livet hans.

Asbjørn Moen takker Arild Bye for flott foredrag.

Leder i Notodden Historielag, Asbjørn Moen

Foto:  Ole Arvid Vassbotten