Tinnemannen eller Ole Olsen Hovdejord-Tinne

Mange med røtter i Heddal kan føre sine aner tilbake til Ole Olsen, en mann med mange kallenavn; Tinnemannen eller Hovdejorden, Ola Lensmann, Ola Tinne. Når han ble født, vet man ikke. Sidene i kirkeboka der det trolig har stått, er borte. (Årene 1659-1685) Ut fra andre opplysninger vi har å holde oss til, er han trolig født ca. 1680. Han døde i 1765, han ble gravlagt den 12. februar 1765 i Heddal.

Man skulle tro at en slik sagnomsust person som Hovdejorden eller Tinnemannen som han ofte blir kalt, hadde klare linjer bakover i slekta, men slik er det ikke. Hvem som er foreldrene til Ole Olsen er ikke så kjent, fordi den muntlige tradisjonen rundt historiske personer står så sterkt. Det har også vært diskutert om det var Ole Olsen Hovdejord-Tinne som ble kalt Tinnemannen, eller om det var en av hans etterkommere.  Det er vel ikke så enkelt å finne av, men hvem som var Ole Olsen Hovdejord-Tinne sine foreldre har det vært gjort grundige undersøkelser rundt, der bl.a. skifter har vært til god nytte.

Halvor Nordbø skrev en artikkel i «Ættesogor frå Telemark» i 1928, bare 2 år etter at Hitterdalsboken kom ut. Der finner man andre foreldre til Hovdejorden enn det Hitterdalsboken fører opp. Det levnes liten tvil om at tradisjonen om at en gudbrandsdøl skulle være faren til Hovdejorden må være feil. At en utenbygds kar skulle bli lensmann, slik det hevdes at far til Hovdejorden var, var lite trolig, mener Nordbø.

Når skifter granskes så kommer man fram til følgende foreldre til Ole Olsen Hovdejord-Tinne:

Ole Halvorsen Sem f. ca. 1625 d. 1685 og Anlaug Halvorsdtr. Sætre f. 1657 d. 1719

Ole Halvorsen Sem var lensmann, slik sønnen ble. Ole Halvorsen Sem kom til Søndre Sem da han ble gift med enken der, Margit. Etter at Margit døde (ca. 1664) giftet Ole Halvorsen seg med Anlaug Halvorsdtr. Sætre.  Anlaug ble gift med Hans Torstensen Holte da Ole Halvorsen Sem var død. Da også han var død, giftet Anlaug seg med Tov Bjørnsen.

Ved skiftet etter Anlaug på Holte, da hun selv var død i 1719, er det at det kommer fram at hun hadde to barn med Ole Halvorsen:

«…, og den sl. qvindes med forige Mand sl. Ole Sem avlede Børn, Lensmanden Welagte Ole Hovdejord, og Gunille OlufsDatter Backa»
(Ættesogor frå Telemark s. 288)

Dette viser at Hovdejorden, eller Ole Olsen Hovdejord-Tinne, var sønn av Ole Halvorsen og Anlaug Halvorsdtr. Sem søndre.


TIL TOPPEN AV SIDEN