Heddal vest 1953

Deilskås

Kleivkås

Sollid

Stykket (bak i bildet, Sollid)

Tveitan søndre og Tveitan nordre. Øverst i venstre hjørne: Faane. (Bak i bildet ser vi Tveitanbakken)

Tveitan nordre, vi ser også Tveitaneika og i skogen bak i bildet, Faane

Tveitan søndre, bak ser vi de to Hovdejordgårdene. Lengst bak Heddølas utløp og Heddalsvannet med Tinnålensa i full drift

Tveitan nordre, litt oppe til venstre, Kleppen og bakerst to Yligårder

Her ser vi Hovdejord søndre og nordre og bak mot elva Bjørkestad

Kleppen, bak til høyre i bildet, Yli nordre og lengst bak til høyre i bildet, Skogen øvre (England).

Yli nordre, bak i bildet ser vi fra venstre Kasin (Moen), Skogen og Øvre Skogen (England) samt Kåsa

Kaasa

Hustveit søndre

To Hustveitgårder

Hustveit («Hustveitlåven»)

To Hustveitgårder

Hustveit («Hustveitlåven»)

Hustveit søndre, bak til venstre Roe vestre, rett bak ser vi Roe og til venstre Moen. Bak i bildet ser vi Ylifeltet

Rui vestre

Yli søndre, vi ser også til høyre i bildet Underland og til venstre for det som en gang var Heddal pleieheim. Bakover i bildet Ylifeltet med blant annet Yli skole

Hovdejordgårdene

To Hovdejordgårder, bak ser vi Tveitan søndre og lengst bak ser vi Tveitan nordre

Staaen

Flåterud nedre

Flåterud

Flåterud

Haugerud, bak i bildet ser vi Bergskot

Haugerud

Staaen, lengre bak til venstre Hefre

Midt i bildet de to Hovdejordgårdene, bak fra venstre, Tveitan søndre, Tveitan norder og Kleppen. Vi kan også se «Tveitaneika»

Hefre søndre, Hefre nordre. Vi ser også Hovdejordgårdene og Tveitangårdene

De to Hovdejordgårdene, bak til venstre skimter vi Tveitan nordre og til høyre Kleppen og og Yli nordre

Jutesgar, bak i bildet ser vi Heddøla bru

Underland, rett bak ser vi det som en gang var Heddal pleieheim. Vi ser også en del av Ylifeltet

Vi beklager om det er feil navn på gårder og steder! Om det er feil trenger vi DIN hjelp til å rette det opp


TIL TOPPEN AV SIDEN