Carlsen Landhandel Rygi

Forretningen ble startet av Paul Carlsen 22. august 1881. Hans Carlsen var med i forretningen fra 1902 og overtok driften av den 2. jan 1932 på eget handelsbrev. I Det norske Næringsliv 1949 står det at forretningen omsetter i detalj kolonialvarer, manufaktur og landbruksprodukter. Hans Carlsen hadde 1 betjent. I 1950-åra ble det installert telefonsentral i butikken, dette gjorde at butikken ble et enda større knutepunkt i bygda.
I 1956 overtok sønnen til Hans, Johan butikken og drev den sammen med kona Signe. De moderniserte forretningen, men da Johan døde i 1978 drev kona butikken bare et år. Etter det ble ble butikken en liten stund drevet av andre før den ble nedlagt. Etter dette har vært en rekke forskjellige firma drevet i lokalene etter Carlsen.
Til venstre Hans Carlsen

Paul Carlsen, den første driveren av «Carlsenbutikken» var født i Bohuslen og hadde først landhandel på Kløfta i Heddal før han kom til Lillemoen i Heddal og starta butikk her.

Carlsenbua fotografert i 1953. Klikk på bildet for å se hele bildet (Widerøe flyfoto 1953)

Paul Carlsen landhandel mens den enda var i drift.

Carlsenbutikken tidlig på 1900-tallet.
På dette bildet ser en Sauarloftet, et veldig spesielt loft som skal være fra 1600-tallet. I 1940 solgte landhandler Paul Carlsen det store loftet som sto her på Lillemoen. (Rett ved butikken)  til en kjøper i Oslo. Dette buret sto opprinnelig på Sauar og som sagt skal det være fra 1600-tallet.

Som en kuriositet kan det nevnes at Carlsen som regel var det kaldeste stedet i Heddal, stadig kom rapporter i avisene om at temperaturen der lå flere grader under resten av bygda.
Her et eksempel fra Telen 8/1 1945.

Kilder: Det norske Næringsliv 1949, Notodden Historielag


TIL TOPPEN AV SIDEN

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN