Historien om Strand skule

Til historien om Strand skule tar vi først med utdrag av et skriv som Jon Solberg, tidligere lærer ved Yli skule, skrev i 1986:

Strand skule
I «Dagbog for Hitterdals Sogneprestembede» står det 4. sept. 1877: «I følge Meddelelse fra Bratsberg amt er af tidligere afholdte Amtformandskab for Aaret 1878 bevilget følgende Beløp av Amtstskolecassen: Skolestue i Strand Kreds i Hitterdal 400 kr.»
Ein kan vel då gå ut frå at fyrste skolehuset i Strand krins vart bygd i 1878. Det sto nede i dalen der Strandsaga no står. Huset hadde 1 klasserom, var 33,2 kvadratmeter, eit lite kammers og gang.
Tilsynsutvalget i Strand krets skreiv 8. aug. 1899: «Skolehuset er rent for lidet og ubekvemt og murene saa daarlige, at huset er saa kaldt, at det er uforsvarlig at børnene sidde der om vinteren.»
Nytt skulehus vart reist i 1912, 2 klasserom og lærarbustad i andre høgda. Huset var i bruk fram til 1960, då Strand og Yli skulekrinsar vart slegne saman.

Lærarar:
1869: Johannes Strand lærar i Strand og Yli krinsar.
1875: Gjermund Gjærberg lærar i Ramberg krinsskule og Strand  *) omgangskule.
1894: P. Røysland lærar i Strand skule.
1913: Torgrim Mælandsmo lærar i Strand skule, han var der til 1949.
Lærarar etter den tid var Øyvind Horvil frå 1949, Halvard Røymål frå 1951, og Dreng Røysland frå 1955.
Siste skuleåret var Eivind Bakkemoen vikar.
Strand skule var 3-delt ei tid frå 1921. Lærarinner var Gudrun Rollag frå 1921, Ingebjørg Mæland frå 1923, Signe Vågen frå 1931, Åste Sætre 1935.
*) 1877 Kittel Vinbæk lærer i Ramberg faste skule og Strand omgangskule

Heddal 18/8 1986 Jon Solberg

Den gamle skolebygningen lå nede ved vegen der Strandsaga stod til for ikke så lenge siden. På bildet ser vi en skoleklasse fotografert i 1908 og i bakgrunnen det gamle skolehuset. På bildet under ser du navn på elevene

Elevene på Strand gamle skole i 1908

Den «nye» Strand skule ble reist i 1912, i 2. etasje var det lærerbolig

Her ser vi en elevflokk fra den «nye» Strand skule fotografert i 1934 – 35

Etter at Strand krets i 1960 ble slått sammen med Yli ble skolehuset brukt til grendehus, men da da grendelaget fikk nytt hus ble det i noen år stående tomt. Huset var i starten en stor, flott tømmerbygning, men ble i sin tid kledd.

Hele bygningen var lafta

Det ble gjort en del forsøk på å redde den flotte bygningen, men 26. april 2018 ga Notodden kommune og Notodden brannvesen den gamle skolen nådestøtet, bygningen ble brukt til brannøvelse.

Området der Strand skole i mange å sto er nå planert og en epoke er over.

Opplysninger og bilder fra Notodden Historielag, Jon Solberg, Gunhild Kasin Lia


TIL TOPPEN AV SIDEN