Minner

En forgangen tid.
I dag er kaiene tomme for båter og lektere, dette som engang var Norges største innlandhavn. Her kom og gikk passasjerbåtene flere ganger i døgnet. Kommunebrygga var et viktig knutepunkt for folk og gods. Til Notodden kom store mengder handelsvarer, materialer til industrioppbyning, råvarer og ferdigprodukter. Engang travle tider med lossing og lasting. Passasjertrafikken opphørte på 1950 tallet og lastebåtene innstilte sine godsruter først på 1960 tallet. Det var Tinfos sine slepebåter med Norges største lekterflåte og Fellesfløtningen med tømmerslepene som holdt stand. Men i 1987 var slepebåtene og lekterne til Tinfos historie, jernverket ble nedlagt.  Union i Skien la ned 1.mars 2006 og det siste tømmerslepet gikk ut fra Notodden 19. desember 2005. Den gamle Rjukan brygga er en sagablott. De gamle trebryggene til Hydro ble fjernet i 1957. Nå ligger hele vannfronten fra den tidligere «Rjukan brygga» ved båthavna, forbi kommune brygga, langs Tinfos kaiene helt bort til Nesøya tomme for skip, lektere og tømmer. Det som minner om Heddalsvatnets maritime miljø er en stållekter og slepebåten Huldra som ikke ble solgt.

Men byen har en stor og flott fritidsflåte liggende i båthavna, så trafikk er det sommerstid på  Heddalsvannet


TIL TOPPEN AV SIDEN

TIL INNHOLDSOVERSIKTEN