Notodden 1952

Tinfos papirfabrikk, litt av Tinnesmoen og Kanalveien

Norsk Hydro, Tinfos jernverk, Grønbyen og Tinnålensa

Lienfoss kraftstasjon. Vi ser kraftstasjonen i drift, videre ser vi at tømmeret gikk i renna som kommer fra Kloumannsjøen og ut i Lienfossdammen, videre ble det leda inn i renna igjen, forbi Sagafoss og Tinnefossen.

Kunstsilkefabrikken (Platon) med Lienfoss i bakgrunnen

Kunstsilkefabrikken (Platon) med Anundskås bak i bildet

Kunstsilkefabrikken (Platon) med Lienfoss i bakgrunnen

Sætre gård

Høibø gård

Sætre, vi ser også området der lærerskolen nå ligger

Tinfos papirfabrikk, vi ser også travbanen og kirkegården på Tinnesmoen

Admini – Hydros representasjonsboliger, Grønbyen og Notodden torv

Notodden

Notodden

Notodden kirke

Tinne gård

Tinne gård

Kunstsilkefabrikken (Platon) med Skogen i bakgrunnen


TIL TOPPEN AV SIDEN

Notodden 1936

Hydro med Notodden i bakgrunnen, vi ser også litt av slippen på Tinfos og kommunebrygga

Et fantastisk bilde av Tinnålensa. Vi ser også den gamle vegen utover Kleivene og til høyre i bildet den gamle bebyggelsen på Nesøya. (Du kan lese om Tinnålensa her)

Sentralt i bildet ser vi Tinfos papirfabrikk (nå Notodden videregående skole), vi ser også aktivitet på kommunebrygga og til høyre i bildet slippen på Tinfos den gang de ble bygd trelektere der.

Tinfos papirfabrikk, vi ser også her mye folk på kommunebrygga og i bakgrunnen ser vi Hydro

Hegglensa som lå i utløpet av Heddøla. Hegglensa samla opp tømmer som kom ned Heddølavassdraget. Vi ser også Tangen og området der flyplassen nå ligger. (Du kan lese om Hegglensa og fløtinga i Heddølavassdraget her)

Nedre bydel


TIL TOPPEN AV SIDEN