Årsmøte i Notodden Historielag 2015

24. februar 2015 avholdt historielaget årsmøte

Spent stemning før årsmøtet starter

kaffekoppene står på vent, årsmøtesakene først!

Asbjørn Moen tok heldigvis gjenvalg som leder.

Som takk for at Asbjørn har sittet som leder i flere år og i tillegg tok gjenvalg, fikk han blomster og klem av kasserer Hildegunn!

Foto: Ragnhild Kaste Kaasa og Ole Arvid Vassbotten