Foredrag i Grønnbyen

21. mars 2023 holdt Lase Korslung foredraget «Postsempler fra vårt distrikt» i Grønnbyen. Det var et flott foredrag der vi fikk vite mye om poststempler vi ikke visste.

Lasse forteller om poststempler
Han hadde en stor historisk samling stempler