Komplett liste over artikler i våre årskrift. (1983 – 2020)

Årsskrift 1983
Innhold:

– Fra forhistorisk tid ved Heddalsvatn  – Olav H. Haugholt

– Heddal – Helge Albrecht-Larsen

– Tinnemannen  – Hans-Olav Johnsen

– Krigstid og kriseår  – Alf Mostue

– Glimt fra Notodden under krigen   – Anne Turi Grimeland

Årsskrift 1984
Innhold:

– Tingbøker som kilde for lokalhistorikere og slektsforskere  – Hans-Olav Johnsen

– Revy på Notodden 1916-1924  – Anne Haugen Wagn

– Krigstid og kriseår – Alf Mostue

– Intervju med Alf Mostue – Hallgrim Høydal

– Trekk fra bygningshistorien på Notodden  – Frøydis Hagene

Årsskrift 1985
Innhold:

– Frå Jens Nilssøns Visitasbøger og reiseoptegnelser 1574-1597

– Skoskatten 1711  – Alf Mostue

– Omkring Elgsjøen  – Torstein Braaten

– Ei straffesak i Heddal anno 1735   – Anne Haugen Wagn

– Ei folkevise frå Heddal. Jutulen å Møyi

– Spelemannen Ole Olsen Kolsrud   – Inger Johanne Bakka

– Skilsmisse Heddal – Lisleherad   – Hallgrim Høydal

Årsskrift 1986

Innhold:

– Tingstugo på Klokkarud   – Halvor Landsverk

– Litt om vaksinasjon og koppeepidemier i Heddal   – Alf Mostue

– Lokalt sjølvstyre i Heddal  – Hallgrim Høydal

– Tassar o spøkri  – Ambros Sollid

– Matstell i Heddal fæ 60 år sea (rundt 1900)  – Anne Midttun

– Vask   – Anne Midttun

– Kunstsilkefabrikken A/S – A/S Platon  – Jan Augustsen

– Olav Fyrileiv  – Olav Smedsrud

– Beredning og dekorering av skinnfeller  – Tove Kristin Langseth Pedersen

– Norsk Extruding  – Henrik Rom

– Notodden Kringkaster   – Ragnvald Pedersen

– Peder Kristoffersen Waal – En utvandrer fra Notodden  – Øyvind T. Gulliksen og Carla R. Waal

– Grønnbyen   – Anne Haugen Wagn

– Arbeidermuseum i Grønnbyen  – Anne Haugen Wagn

Årsskrift 1987

Innhold:

– Sogneprest Johannes Crøger  – Odd H. Sandlund

– Tømmerfløting omkring Follsjø  – Per Olav Gunnes

– Korsa på Øvre Vik   – Per Olav Gunnes

– Reiser i Telemark   – Per Olav Gunnes

– Bjørnejegerhistorier fra Heddal

– Lisleherad i gammel tid  – Sveinung A. Landsverk

– Torsten Torstenson Grotbekk d. y.  – Alf Mostue

– Stiftinga av Notodden Socialdemokratiske forening  – Hallgrim Høydal

– Utvandring frå Heddal 1878-1890  – Alf Mostue

Årsskrift 1988
Innhold:

– Plassfolkene i Aasen – et av Heddals eldste ektepar  – Arne Fliflet

– Da Notodden Arbeiderparti gikk til politisk streik   – Alf Mostue

– Love for Hiterdals Arbeiderforening  – Hallgrim Høydal

– Fra skule til skole   – Hjalmar Bømark

– Dengang  – Hjalmar Bømark

– Den nye staden eller Notoddens beskrivelse  – H. Asbjørnsen

Årsskrift 1989
Innhold:

– Kasin-graven, en stridsøksgrav fra yngre steinalder i Heddal   – Kjell Rasmussen

– Den glemte kirkegården i Heddal – og hva den fortalte  – Berit J. Sellevold og Kristin Hovin Stub

– Hva en skifteprotokoll kan fortelle  – Alf Mostue

– Murutusten og muruspjeldet   – Halvor Landsverk

– «Dampskibet og Hitterdølene»   – Halvor Landsverk

– Fe honder år sea   – Kjetil Kvaale

– Bjørn Evje  – Gunnar Danielsen

– Året 1949  – Hallgrim Høydal

– Hjuksebø Arbeiderungdomslag 1936-1940  – Håkon Braaten

– Husmannsplassregistrering i Notodden   – Anne Haugen Wagn

Årsskrift 1990

Innhold:

– Tinfos Handelslag   – Ivar Moen

– Olea Crøger  – Alf Mostue

– Tok tre jernbanevogner med våpen på Meheia stasjon  – Kåre Hansen

– Arne Brattli fra Notodden – To år i helvetes forgård  – Tore Hvål

– Gransherad Musikklag – 10 år  – Sverre F. Henriksen

Årsskrift 1991

Innhold:

– Notodden Historielag 10 år – Maj Lis Stordal

– Notoddens tilblivelse – mennesker og historier  – Erling Storeng

– Olav Hansson – Telemarks store rosemaler på 1700-tallet  – Hans-Olav Oldrup Johnsen

– Regler frå Heddal  – Golla Groven

– Bandak-kanalen 100 år – Arne Holm

– Vannveien Tangenbrygga-Skien – Olav Groven

– Mastefuru  – Olav Nisi

– Ein tur over Sauheradfjella  – Torstein Braaten

– Admini Notodden  – Anne Haugen Wagn

– Notodden Speidergruppe 75 år  – Finn Arvesen

– Salg av Hitterdal stavkirke  – Ragnar Moen

– Et «Kjøbstadanlæg» i Hitterdal?  – Alf Mostue

– Då Tinnoset hotell gjekk opp i flammer – Kaja Kvalheim

– Den siste kolabrenner  – Anlaug Langseth

– Lauvås – Hallgrim Høydal

– Prolog til 10 års jubileet  – Liv Austenå

Årsskrift 1992

Innhold:

– Tolvtalsvisa  – Anlaug Groven Solberg

– Da straumen kom til Gransherad  – Aaste Nisi

– En reise i Telemark i 1830 – Per Berg

– Hølje Myra  – H. Asbjørnsen

– Heddalsidretten gjennom 75 år  – Anna Lie

– Heddal idrettslag fram til 1937 – Halvor Sem

– Om kvalitetsskog og tømmerfløyting  – Halvor Sem

– Å vokse opp på Notodden  – Guro Nordby

– Anna Helgesen – en pioner i Notoddens arbeiderbevegelse – Anne Haugen Wagn

– Hestekraft  – Christian Krohg

– Jernbaneprosjekter i Telemark  – Ivar Moen

– Distriktet vårt rundt midten av 1800-tallet  – Helge Albrecht-Larsen

– Noen glimt fra Amerikautvandringa – Alf Mostue

Årsskrift 1993

Innhold:

– Heddal Bygdetun – Anna Lie

– Den gamle gjestebok – Aasm. Bunkholt

– Gjermund Haugen – liv og bragder – Olav Goberg

– Dampskipsfarten på Norsjø-Hitterdalsvann – Alf Mostue

– Abigel Laurøya – G. B. Teledølen 17/2 1932

– Tømmerrenna Svelgfos-Lienfos-Tinfos – Ivar Moen

– Heddal stavkirke og kulturlandskapet – Frøydis Hagene Skoje

– Den gang Notodden og jeg var mindreårige – Hjalmar Bømark

– Murukleiven – vår lokale Gjest Bårdsen – Ingunn Bunkholt Haslekås

– Notodden Motorbåtforenings 70 års jubileum – Ørnulf Storeng

– Teglstein – ein gong eit lokalt produkt – Hallgrim Høydal

– Presentasjon av en hjemstavnsmaler – Cornel Jørgensen – Arne Frantzen, Notodden

Kunstforening

– Nyskapning for hundre år siden – Knut Jordheim

Årsskrift 1994

Innhold:

– De første levende bilder – Guro Nordby

– Ford-montering på Notodden – Olav Bennsund

– Et gravøl i Heddal i 1809 – Anne Haugen Wagn

– Murukleiv’n  – Alf Mostue

– Storflommen 1927 – Ivar Moen

– Henrik Sørensens alterbilde i Notodden Kirke – Per Ivar Moe

– Fra turgåing til matauk  – Knut Jordheim

Årsskrift 1995

Innhold:

– Arbeideridretten på Notodden – Ørnulf Hodne

– Den private lærerskulen på Notodden 1895-1937 – Åsmund Lønning Strømnes

– «Alle Notoddingar er i slekt » – Asbjørn Tveiten

– «No måtte gutane dilte etter, i baktroppen» – Gunhild Gjøystdal Dybdal

– Murukleivens liv og lagnad – Alf Mostue

– Barndomsminner fra Tveiten – Kjell Hovde

– Illegal presse – Motstandsfolk vi glemte – Birger Thorsen

– Museumstenesta i Aust-Telemark – Hallgrim Høydal

Årsskrift 1996

Innhold:

– «Mon de Bakker dog ingen Ende tar?» – Knut Jordheim

– Øst-Telemarkens Automobilselskap dei fyrste åra – Sverre Groven

– Det gamle skolehuset på Hjuksebø – Sigbjørn Ravnåsen

– Kjempen som falt og ikke reiste seg mer – Trygve Nes

– Aust-Telemark, Tinn, Hjartdal og Heddal – Helge Braathen

Årsskrift 1997-1998
Innhold:

– Minneord om Alf Mostue – Hans-Olav Oldrup Johnsen

– Eit husmannsminne – Hallgrim Høydal/Alf Mostue

– Ingebjørg Mælandsmos forfatterskap med særlig vekt på Malm-trilogien  – Knut Jordheim m. fl.

– Helg og hverdag for middelaldermennesket
– slik det kommer til uttrykk i primstavtradisjonen – Herleik Baklid

– «Speiderheimen» en saga blott – Knut Jordheim og John B. Gohli

– Ett bygg – flere roller – Olav Groven og Jens Marius Hammer

– Handel i 110 år – Magnus Hansen på Notodden ser tilbake – Johannes Gjestrud og Guro Nordby

– Norsk Extruding gjorde Notodden til plastby – Birger Thorsen

– Notoddens første sykehus – Guro Nordby

– Jon Lia – Torbjørg Solberg

– Notoddens første bad – Knut Jordheim

– Gamle varsel for det nye år – Halvor Landsverk

– Drømsi – Anne Haugen Wagn

– Nikulas Sveinssøn – drept på åkeren i 1317 – Anne Haugen Wagn

– Telemarkens bokhandel Herman Meier A/S – Guro Nordby

– Lokalhistorisk litteratur fra Notodden og omegn 1996-97 – Guro Nordby

Årsskrift 1999

Innhold:

– Gransherad kyrkje frå dei eldste tider til i dag – Ingunn Mælandsmo Sønmør

– Trekk fra Frelsesarméens virke på Notodden 1908-1998 – Trygve Nes

– «Der såg eg att’e gullmor mi». Jomfru Maria i Draumkvedet – Arne Bugge Amundsen

– Slik var det den gongen – Hallgrim Høydal

– Gatenavn i Notodden som henviser til industrier- Jens Marius Hammer

– Notoddens vognmand – Birger Thorsen

– «Derfra kommer det alltid mange gode ting». Om Pettersens

vevstue på Notodden og arbeidet for tekstil kvalitet i over 40 år – Knut Jordheim og

Kjellaug Munthe-Kaas

– En gjennomreise i Heddal etter frisk luftseilas – Olav Groven

– Bratrein Barnehjem – Guro Nordby

– Glimt fra musikklivet på Notodden gjennom tidene

– Neversøm – Guro Nordby

– Han spikka bestandig. Hans J. Steinmoen – treskjerar, knivmakar, felemakar – Bjarne Bratås

– Pressglass – Ingebjørg Sperre og Berit Kaste

Årsskrift 2000

Innhold:

– Tinfos Jernverk A/S 90 år – Ivar Moen

– Anne Bamle – Anlaug Bamle

– Kvinnedrakt i Øst-Telemark fra 1900 til Anne Bamle – Anlaug Solberg

– Portrett av Anna Schønhaug – kvinne anno 1900 i 1994 – Annemor Schønhaug

– Bolkesjø – fra skysstasjon til turistsenter – Trygve Nes

– En historisk skogepoke – Unni Buverud

– Skogane våre – Tveitaneika – Helgenotra – Halvor Sem

– Nils Johnson Kåsa – heddølen som ble metodistprest i USA – Anne Haugen Wagn

– Sveinung Sauar – en utvandrer fra Heddal – Karine Hagen og

Inger Rita Våle

– Minner fra en tur i skogen 4. mai 1999 – Anlaug Hegna Arnesen

– Notodden Helsestasjon – 60 års virke for mor og barn – Guro Nordby

– Sjøfløyta i Telemark – Kjell Bitustøyl

– Klipp fra Varden 1905-06: Bygdeborga på Storehaug

Årsskrift 2001

Innhold:

– Folkemusikk i Notodden, Heddal og Gransherad – Hans T. Frømyr

– Finn Krafft og Lisleherad kirke – Helge Krafft

– Losjearbeidet på Notodden – Trygve Nes

– «Lus og bønder» – Tor K. Gardåsen

– To artikler fra «Varden» 1880 – Helge Braathen

– Tjonebakken – Eva Amdahl

– Den norske turistforenings årbok 1868 – Guro Nordby

– Lokalpolitikk i Heddal fra 1840-åra – Anne Haugen Wagn

– Olav Hansson – Helge Braathen

– Forvilla hageplante – Ingebjørg Sperre

– Kaffivarmen på Knølen – Johannes Gjestrud

– Tilhøvet mellom «land» og «by»  – Helge Braathen

Årsskrift 2002

Innhold:

– Kvelven – Olav Kaste

– Hilsen – Olav Skogen

– Årets flotte hundreåringer – Eva Amdahl

– «Naar man kommer over Midheien til Hitterdal eller Gransherred». Om dikterpresten Landstads reiseopplevelser på strekningen Seljord-Christiania – Jon Magnus Landstad

– «Den Tegnelyst – min Glæde og min Kval».

Sauheradpresten Simon Olaus Wolff som diktet og malte – Ragnhild Hagen

– Da kong Haakon 7. ble kjørt i bredslede over Meheia – Peder Skalstad

– Notodden Fredslag – Ingrid Svendsen Rodahl

– Den gamle grendeskulen – Johannes Gjestrud

– Om takryttere og vindfløyer i og omkring Notodden – Knut Jordheim

Minnesmerke over Olav Kaste

Årsskrift 2003
Innhold:

– Notoddensangen

– Notodden – «byen med gnisten» 90 år – Helge Albrecht-Larsen

– Gullskattene og de ukjente finnerne fra Heddal.

Gullskatten på Simones – Una Høydal

– Et «kjøbstadanæg» i Hitterdal?  – Etter Alf Mostue

– Næringslivet – Etter Alf Mostue

– Kjøpmann O. Aug. Aarnes

– Heddal om 50 år – Hans Herbjørnsruds stil fra 1952.

» – Du e diktar, du, Hans». Intervju med Hans Herbjørnsrud – Ingrid S. Rodahl

– En norsk sjømann som kom hjem under krigen – Kåre Virud  – Johannes Gjestrud

– De første barneparkene i Notodden – Guro Nordby

– Notodden-dagane – ein omfangsrik, men kortlevd stemnetradisjon på 1950 –  tallet – Hans T. Frømyr

– Trekk fra metodistkirkens arbeid på Notodden – Trygve Nes

Årsskrift 2004
Innhold:

– Gruvedrift i Heddal på 1700-tallet  – I. Lundervold og H. Mikaelsen

– I Hydros tjeneste: Tre snekkere og en smed – Trond Aasland

– Sigurd Steinhaug – antikvitetssamleren med eget museum – Trygve Nes

– Bygdefolkets krisehjelp i Øst-Telemark – Guro Nordby

– Notodden Seilforening – Ingebjørg Sperre og Guro Norby

Årsskrift 2005

Innhold:

– Bjørnungen – Trygve Nes

– Et stedsnavn fra Notodden  – Helge Albrecht-Larsen

– Gårdene som ble Notodden – Trygve Nes

– Sølvforekomst i Lienveien

– Et klassebilde, et vindu inn i virkeligheten  – Trond Aasland

– «Mine aller beste år»  – Trond Aasland

– Heddalsvannet som arbeidsplass  – Sverre Simones

– «Tysjå-gjengen»  – Terje Arnesen

– «I skuggen av Tåråfjell»  – Ingrid S. Rodahl

– Storgata i begynnelsen av 1970-åra – Trygve Nes

– Hitterdal i Amerika – Anne Haugen Wagn og Ingebjørg Sperre

Årsskrift 2006

Innhold:

– Notodden Historielag 25 år – Guro Nordby

– Gårdene som ble Notodden (2)  – Trygve Nes

– Fylkesutstillingen på Notodden 1922 – Ingebjørg Sperre

– Fløting på Telemarks transportvei nr. 1  – Trond Aasland

– Et internasjonalt navn fra Gransherad

– En historie om heddøler og lisleheringer i Iola – Olav Solberg

Årsskrift 2007

Innhold:

– Gårdene som ble Notodden (3) Heibø  – Trygve Nes

– Intervju med Andres Andresen Susrud – Alf Mostue

– Amerikanarar i Telemark – Anne Haugen Wagn

– Tegnelærer Jens Høibø

– Norsk-amerikanere med røtter i Heddal – Ingebjørg Sperre

– Teledølen – tradisjonsbærer har tatt lokalsamfunnet på pulsen
gjennom mer enn 100 år – Trond Aasland

– Fra Heddal til Slottet – om prinsessebunadene som Anne Bamle sydde – Guro Nordby

– Register 1995-2006

Årsskrift 2008

Innhold:

– Gårdene som ble Notodden (4) Nord-Tveiten – Trygve Nes

– Svælgfos tømmerrenne – Edgar Gundersen

– To ganger 50 for Svælgfos – Trond Aasland

– «Ta jobben!» skrev Ingerid  – Trond Aasland

– April 1940 – Fra Hjalmar Farstads notater

– Fougnervillaen på Svelgfos – Ivar Moen

– Gamle skikke og overtroiske Leveregler osv.

– Arbeidsbestemmelser 1863-1872

Årsskrift 2009

Innhold:

– Min oldemor Astrid Solli, en pionér i Notoddens sosialhistorie  – Stian Jamtveit Høihilder

– En husmann i industriens kraftspill – Anders Gjerde Moen

– Carlsenbutikken – drift og virke gjennom 70 år – Britt Carlsen Frøland

– Hvordan artet livet til en ung motstandsmann seg under 2. verdenskrig – Carine Kjosvold

– Hva vet vi om bruket Haslekås og utvandringen derifra? – Frida Bunkholt Haslekås

– Jacob A. Søreide, min oldefar. Om å være handelsmann

og Amerika-emigrant på tampen av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet – Jacob Søreide

– Kittil Slettemo, en mester i knivsmedfaget – Marita Nielsen

– Fra vondt til verre – om oppvekst og skolegang på 1930- og 1940-tallet – Kjersti H. Tobro

– Blant skreddere og ingeniører i Mogstad-slekta – Magnus Settemsli Mogstad

– Nordmenn i Canada – jakten på det gode liv  – Marius Larsen

– Min oldefar Ola O. Småkasin, den «uektefødde» som

ble politi, skuespiller og ordfører i Heddal – Marthe Småkasin Lien

– Fiskerfamilien fra Risøyhavn og Gamvik som ble industriarbeidere på Notodden – Rine E. Johansen

– Om Sofie Magdalena Uppstrøm, og om å være selvstendig næringsdrivende kvinne i siste halvdel av 1900-tallet  – Thea Sofie Kvålseth

– Gårdslivet under 2. verdenskrig – Ruben og Niklas Øymo

– Et arbeidsliv for Tinfos – Nina Lia Brenna

– Slektsgården Kasti i Vinje og livet der på slutten

av 1800-tallet  – Kathrine Paulsen

– Min farfar Torkild Øygarden. Om et dramatisk møte med tyske soldater – Vidar Markussen Øygarden

– Hvordan var det å vokse opp på Opp-Tveiten gård på 1930-tallet?   – Anne Berit Kigen Bjering

– Min morfar Reidar Holm. Om økonomisk nedgangstid, okkupasjon og etterkrigsår – Torgeir Holm

– Mary Guard Logan. Om reisa til Amerika og et hardt, men innholdsrikt liv i
Wisconsin – Even Andreas Røed

– Drømmen om Amerika. Historien om min tippoldefar, Olav Texas – Ingrid Buverud Gursli

– Våre besteforeldre, Lilly og Øystein Hortemo. Ulike oppvekstvilkår på Madagaskar og i Søgne

Kaia Hortemo Skåttet og Oda Hortemo Forsberg

Årsskrift 2010
Innhold:

– Gårdene som ble Notodden (5) TINNE  – Trygve Nes

– Gårdsnavnet Tinne – Arne Aasland

– Levekår før i tida  – Alf Mostue

– Notodden Bymusikk  – Guro Nordby

– To brødre – tusen dramaer – Trond Aasland

– Ottar Haugland  – Siri Anne Haugland Strand

– Kjærlighetens kår under krigen – Jon Anker Lisberg Sarpebakken

– Notodden 2010 – innledningen til et fotoeventyr  – Trond Aasland

– 100 år siden Birkeland ble kallet til Notodden  – Trond Aasland

– Hvor møttes Birkeland og Eyde? – Trond Aasland

– 1907-2010: En kongelig døråpner  – Trond Aasland

– F. W. Ahlers – mer enn en profil på Notodden – Odd Sørdal

Årsskrift 2011

Innhold:

– Tinfos Jernverk 100 år – Ole Holta

– Embetsmannsliv i Heddal på 1840-tallet – Anne Haugen Wagn

– Gårdene som ble til Notodden (6) – Nord-Hvåla – Trygve Nes

– Hans T. Kasin – Kristin Ingolfsrud Kasin

– Siggen – Sigurd Johannes Kaasa  – Hans Andreas Kaasa

– Min goffa Olav Aas  – Sveinung Aas

– Kansa – min samiske slekt – Tara Jensen

– Mostue-intervju – Lars Olsen – Alf Mostue

– Drosjer på Notodden – Sverre Simones og Trygve Nes

– Fortet på Tveiten – Kåre Kåsa

– Punktum for Eriksen-epoken i Hydro – Trond Aasland

– St. Olavs fødested? – Torstein Vale

– Bokanmeldelser – Trond Aasland

Årsskrift 2012

Innhold:

– Gårdene som ble Notodden (7) – Øvre Sætre  – Trygve Nes

– Frå Gamletun til Europa  – Ingrid S. Rodahl

– En reise til Notodden anno 1907 – Trond Aasland

– Med billett til Titanic og bopæl på Notodden  – Trond Aasland

– Mine fire besteforeldres veger til Notodden – Signe Skare

– «Det hele har jeg tenkt meg som et eventyr»  – Trond Aasland

– Tyskland under andre verdenskrig – Caroline Mathiassen Lie

– Oppvekst i skyggen av en krig  – Camilla Ljosland Kvålseth

– Min familie i historisk lys  – Peder Jørgen Nagelsaker Lexau

Årsskrift 2013
Innhold:

– Arbeidstjeneste på Lauvås  – Trygve Nes

– Utvandringa frå Gransherad til Amerika – Torjus Bolkesjø

– Min oldemor Aaste Skaar  – Malene Dalebø Skaar

– Diktaren Kristofer Uppdal og rallartida ved Notodden – Arild Bye

– Per Stangs fotografier fra Notodden – Tone Rasch

– Ved staffeliet for å male industrihistorie – Knut Jordheim

– Min oldemor Tone Lia Johnsen  – Oda Amalie Bakkalia

– Min oldemor Karen Marie Løkka – Trine Tveit

– Min amerikanske familie – Øyvind Kvaal

– 100 års skolehistorie  – Birger Thorsen

Årsskrift 2014
Innhold:

– Tunga – fra ødegård til storgård – Maj-Lis Stordal

– Grunnlovsjubileet. Skråblikk på lokalsamfunnet med

rikshistorien som bakteppe  – Åge Skullerud

– Tov Murukleiv – soldat, desertør og stortyv i en urolig tid i Europa  – Kjell Kleivane

– Andakt i terrakotta og granitt – Knut Jordheim

– Dampskipsfarten på Tinnsjå 1864-1938  – Ragnar Dybdal

– Fløting i Føllsjå/Fulldøla  – Ole Arvid Vassbotten

– Mysteriet Brede Olsen  – Vebjørn Bredesen

– Alvhild Miriam Jørgensen – Alva Kaisa Odden Langedok

– Kjell Wabakken minnes Notodden  – Trygve Nes

– Minner fra oppveksten på Notodden i 1940-årene – Kari Lindem Lagesen

Årsskrift 2015

Innhold:

– Høydehopperen Olav Augonsson Aarnes  – Ove Eriksen

– Follsjå – et arkeologisk eldorado  – Jo-Simon Frøshaug Stokke

– Rjukan-Notodden industriarv

Kaffebord i helnorsk granitt

Lokføreren og generalen

«… ingen revolver kunne hjelpe meg»

Til den norske ungdom

Åtte hektiske år:

Fra sykestue til lasarett og nytt sykehus

Tinnoset – travleste sted i Gransherad

Yara og Hydros gener

Her vises verdensarven:

Norsk industriarbeidermuseum

Lysbuen  – Trond Aasland

– Gullsmed Jørgen Schultz – Sigrid Schultz

– Historien om Thordis Thomassen – Mathias G. Eide

Årsskrift 2016

Innhold:

– som nær sagt ingen anden» – Sam Eyde 1866-1940 – Trond Aasland

– Den bedste Kilde vilde være gamle Koner»

Historien om hvordan «Eyde-marchen» ble til – Knut Jordheim

– Industrireising i haugianernes ånd. Samtale med Ole Holta – Maj-Lis Stordal

– Wallenbergenes vei til Notodden og Rjukan – Trond Aasland

– Anerkjente og godt etablerte Arkitekter på Notodden: Før 1915 – del 1  – Edgar Gundersen

– Sir Roberts gutter – og senere: Olaves jenter Glimt av speiderliv på Notodden gjennom 100 år
Knut Jordheim

– Bryteren Aage Ingvar Eriksen Notoddens Olympiafarere – London 1948  – Ove Eriksen

– En reise i norsk industrihistorie fra Moss til Notodden med Johan Christen Kruse
Ellen og Mari Kittilsen

– Den allsidige møbelsnekkeren Hans Georg Moen  – Erik Gjerde

– Blå var min barndoms jul – Marit Vaale Kolloen

Årsskrift 2017

Innhold:

Hovedsak  Tradisjon

– Husmannsplassen – Ingrid S. Rodahl og

Ragnhild Kaste Kaasa

– Hvilke farger kan ei rødtrøye ha? – Guro Nordby

– Alle stavkyrkjene i landet er nå istandsette best mogleg.

Historia om arbeidet i Heddal med bidrag av:

– Kor gamal er Heddal stavkyrkje?  – Halvor Sem

– Riksantikvarens stavkyrkjeprogram 2001-2015 – Sjur Mehlum

– Vedlikehald av Heddal stavkyrkje krev

kunnskap om gamalt handverk – Håvard J. Russnes

– Han fikk ungdom til Notodden – og grunnla et nasjonalt skoleslag – Knut Jordheim

– Med «Idrett for alle» som rettesnor i hundre år – Maj-Lis Stordal

– Tre Snøggere til sommer-OL 1952  – Ove Eriksen

– Notoddens mestbyggende arkitekt – Edgar Gundersen

– Veien fram til hydrogen som energibærer – Trond Aasland

– KJ: I årets løp – noen begivenheter med lokalhistorisk innhold

Årsskrift 2018

Innhold:

– Kulturminner – og et helhetlig planarbeid

– Figurar på gamle treskjelåvar i Heddal og Lisleherad – Åsta Østmoe Kostveit

– Bak rattet i industrireisningens første år  – Trond Aasland

– Markering: Notodden kirke 80 år 1938-2018

– Forhistorie til kirkebygget – Ole Holta

– Fullført restaurering av orgelet – Sylke Feldhusen

– Steinalderen i Gransherad – Jostein Gundersen

– Gransheringen som redda norske kulturskattar – Olav Nisi

– Notodden Kunstforening 1981-2017: Mange og store kunsttiltak – og banebryter for Telemarksgalleriet – Anne Haugen Wagn

– Flyveblad over Heddal med tanke på krigens slutt – Trygve Nes

– Evig engasjerte Vico  – Maj-Lis Stordal

– Bokanmeldelse: Ove Eriksen: Murukleiven – Anette Hagen

– KJ: I årets løp – noen begivenheter med lokalhistorisk innhold

Årsskrift 2019
Innhold:

Hovedsak  Gudslånet

– Løkjakvenna som kunne gå både dag og natt  – Niri Flåta

– Kvernsteiner – Dagfinn Trømborg

– Mølla i Tinfossen – og konflikten mellom bondesamfunn og industrialisering – Tore Tinnes

– «Europas vakreste utsikt» – Susanne Grina Lange

– Bruene i Gransherad – Olav Nisi

– «Kunnskap skal være tilgjengelig for alle»  – Maj-Lis Stordal

– Om lærerskoler som har kommet og gått på Notodden – Knut Jordheim

– John Tveiten – Roma 1960 – Ove Eriksen

– Barndomsreiser – kortreiste men minnerike – Trond Aasland

– KJ: I årets løp – noen begivenheter med lokalhistorisk innhold

– Husmannsplasser – Ragnhild Kaste Kaasa

Årsskrift 2020
Innhold:

Hovedsak  Fra invasjon til frigjøring

– Olavs krig – og vegen heim – Olav Nisi

– Illegalt arbeid i gruppe 44 Heddal – Andres Bjørnhaug

– Eit riss av Ingebjørg Mælandsmo sitt liv i krigsåra

Gunn Jorunn Mælandsmoe Flåta og Knut Jordheim

– Den gløymde Ingebjørg Mælandsmoe:

Okkupasjonslyrikaren  – Knut Jordheim

– Dikt: Over heia – Ingebjørg Mælandsmo

– Derfor ble Notodden ikke bombet  – Runar Lia og Trond Aasland

– Dødsmarsjen fra Stutthof – Ottar Haugland

– Veien til frigjøring: Sabotasje, beskyttelse tragedie – Trond Aasland

– Kvinner frå Notodden og omegn som deltok i

motstandsarbeidet under okkupasjonen – Svein Vetle Trae

– «Slike dagar kjem aller att»  – Anette Hagen

– KJ: I årets løp – noen begivenheter med lokalhistorisk innhold

Vi har restopplag av de fleste årsskriftene, du finner de ved å gå inn her


TIL TOPPEN AV SIDEN