Heddal (Skildrudområdet ca. 1990)

Flybilde ca. 1990. Bildet viser Skildrudområdet. Vi ser bl.a. byggefeltet på Flatin, Valenbutikken, støyperitomta (der Ambros Sem, senere Tele betong hadde sementstøperi), der det nå er boliger, Trolldalen, området mot Bekkhus og oppover mot Solbakken. (fotograf ukjent)