Tur til Lauvås med Notodden Historielag i samarbeid med Notodden Turlag

Notodden Historielag var medarrangør på tur til Lauvås den 26. mai. Været var strålende denne dagen, og de 40 turdeltakerne fikk en flott opplevelse. Finn Smedstad ønsket velkommen på vegne av Notodden Turlag, som var hovedarrangør av turen. Inger Johanne Bakka fra Notodden Historielag fortalte om Lauvås i tidligere tider. Også Eilev Deilskås fra Sauland, og Aasmund Landsverk fortalte fra livet på Lauvås i noe nyere tid.

40 mennesker hadde funnet vegen til Lauvås, noen gikk fra Høgås denne søndagen, mens andre kjørte helt fram

Inger Johanne forteller om Lauvås. Aasmund Landsverk til venstre.

Inger Johanne forteller

Asmund Landsverk var på Lauvås i 1940- og 50-åra. En hel vinter lå han på Lauvås og kjørte tømmer. Fra sommerstid husker han at de slo på vollen med ljå og at høyet ble lagt på høytrevet over stallene.

Mange hadde funnet vegen til Lauvås

Aasmund forteller

Eilev Deilskås var på Lauvås under krigen i forbindelse med at AT-tjenesten var der en sommer. Det var hovedsaklig vedhogst, men også vegarbeid. Tyskerne kommanderte norske ungdommer til pliktarbeid.

Finn Smedstad

Berit Bolkesjø

Foto: Kjell Lia


TIL TOPPEN AV SIDEN