Årsmøte i Notodden Historielag 2013

Knut Bjerva (i midten) viste bilder og fortalte om Lokalhistorisk Senter i Horten. Notodden Historielag planlegger tur dit på forsommeren. Knut ble også takket for sitt arbeid med boka «Notodden i 3670-åra» som Notodden Historielag ga ut før jul, i samarbeid med brødrene Asle og Knut Bjerva. Asle er mannen bak bildene, og Knut laget boken, som ble en stor salgssuksess i førjulsukene. Tusen takk til Asle og Knut!
Se ellers her og her for videre informasjon om boka «Notodden i 3670-åra».

Øvrige deltakere på årsmøtet på bildene under. Til sammen møtte 16 medlemmer fram.

Foto: Ragnhild Kaste Kaasa