Husmannsplassregistrering

Husmannsplassen Vest – Gvammen i Lisleherad

Notodden Historielag har holdt på med registrering av husmannsplasser i lang tid. Den første registreringa starta på slutten av 1980-tallet, da med hjelp av Heddal Bondekvinnelag (nå Bygdekvinnelag). Den gang ble ikke plassene rundt Notodden by registrert, og det stod derfor igjen å gjøre.

Rundt år 2000 gikk ei gruppe i gang med å registrere plassene rundt byen. Resultatet til nå (2020) er 3 bøker, Bind 1 Notodden by, bind 2 Tinnegrend og Lisleherad og bind 3 Søndre Vestsida


Arbeidet går ut på å finne plassene, registrere beliggenheten med GPS, finne hvem som har bodd der, intervjue evt. etterkommere og andre med tilknytning til plassen.

Arbeidet foregår på 2 plan. Husmannsplassgruppas medlemmer oppsøker plassen fysisk, og det jobbes med kilder for å kartlegge bosetting, slektshistorie, generell historie fra plassen osv. Til dette brukes GPS, kirkebøker, folketellinger, nye og gamle kart, aviser, intervjuer osv.

Har du informasjon om husmannsplasser i Notodden kommune, er du hjertelig velkommen med det du har. Dessverre er vi litt seint ute, på den måten at mange av dem som satt på informasjon vi trenger er borte.

Vi trenger bilder, historier og fortellinger, samt kjente som kan vise oss de plassene vi ennå ikke har funnet.

Ta kontakt hvis du har noe å bidra med!

I menyen under finner du bilder og annet fra registreringsarbeidet.

Se utdrag fra bøkene «Husmannsplassar i Notodden kommune bd.1 – 2 – 3 »  her

TIL TOPPEN AV SIDEN