Tømmerlenser og tømmerslep

Tømmerfløting har det vært i Øst Telemark i mange hundre år.  Heddøla og Tinnåa var to viktige elver for fløting. I tillegg var det velteplass ved Tinnesandbukta og lense ved Hjuksevelta der Hjukseåa renner ut i Heddalsvannet.I tidligere tider ble tømmeret som kom til Heddalsvannet flåtelagt og dreiv med vind og strøm ned til lensene like nord for Skottfoss. En slik transport kunne ta flere uker avhengig av vær og vindforhold.Ved Heddølas utløp lå Hegglensa, etablert i 1863, ei privat lense som fellesfløtinga fikk ansvaret for 1884. Den ble nedlagt på 1950 tallet.

Ved Nesøya lå Tinnålensa som var privat til fellesfløtinga overtok 1884. Tømmeret ble sortert og «klubbet» for slep til tresliperier, papirfabrikker og sagbruk.

Tinfos tømmer. På Heddalsvannet ved Linstå og utover langs Gjestrud landet hadde Tinfos sitt tømmerdeponi til sliperiet og Sagbruket. Tømmerklubbene kom fra Tinnålensa og  Gvarvlensa.

Ferdig buntet klubb. Tømmerfløtingen opphørte i Tinnåa i 1976. Tømmer ble nå transportert til tømmermottaket  på Nesøya med tømmerbil. Her ble det målt, et tilhengerlass var en klubb. Klubben ble deretter overført til vannet. Fra Nesøya til Skien ble det fløtet 100000 kubikkmeter tømmer pr. år, enkelte år var man vært oppe i 350000 kubikkmeter. Tidligere ble det fløtet både sagtømmer og stolpetømmer til en rekke tømmeroppkjøpere. De siste årene ble det bare fløtet massevirke av gran som gikk til Union i Skien.

Lange slep. Et slep på 7000 kubikkmeter brukte en dag over Heddalsvannet. Ved Nautesund ble slepet delt opp og 100 bunter av gangen ble slept ned elva til Akkerhaugen hvor det ble koblet sammen og slepet forsatte over Norsjø til Løveid. Turen over Norsjø tok to dager. Så gjennom Løveid sluser og ned elva til Skien. Fra det la ut fra Nesøya på notodden tok det rundt to uker før det var framme ved Union.

Norges siste tømmerslep.
Det aller siste tømmerslepet til taubåten Triset med skipper Ragnar Tveiten til rors gikk ut fra Nesøya på Notodden mandag 19.desember 2005. Det endte opp ved Union i Skien en av de første dagene i januar 2006. Med dette forsvant en flere hundre års historie ut fra Notodden i det som er norgeshistoriens siste tømmerslep.

(Foto Jarle Pedersen)

I det slepet forsvinner ut fra Nesøya denne mørke desembermorgenen holder direktør i Skiensvassdragets Fellesfløteforening, Terje Sjøvåg, tale. Han sa bl.a. at tømmerfløtningen i dette distriktet begynte for 1000 år siden, fløtningen var ikke organisert på noen måte, men det begynte. Vassdraget har vært viktig for kommunikasjon og transport. Fløtningen slik vi kjenner den i dag ble organisert første gang i 1664. Dette var det tredje vassdraget i Norge som startet opp organisert fløtning etter Glomma- og Drammensvassdraget. Videre sa han at årsaken til at fløtningen nå opphører er nedleggelsen av Union i Skien. Vår oppgave er nå å rydde opp etter oss og vi skal fjerne alle gamle vassdragsanlegg slik bestemmelsene sier.


TIL TOPPEN AV SIDEN

TIL INNHOLDSOVERSIKTEN