Forord

Bakgrunn for arbeidet med Murukleiven

Murukleiven er en legende i heimbygda Heddal. Helt siden hans død –  og mens han levde også – har livet hans vakt interesse. I de 200 årene som er gått siden han ble drept i 1814, har det oppstått mange myter og fortellinger om han. Mangt og mye er skrevet, og mye er nok ikke riktig, historisk sett.  Medlemmer i Notodden historielag har vært interessert i Murukleiven, og det har vært skrevet flere artikler om han i tidligere årsskrift. Alf Mostue interesserte seg for Murukleiven i sin tid, og dette brakte han videre til bl.a. Inger Johanne Bakka. Inger Johannes interesse for Murukleiven gjorde mange andre interesserte i hvem Murukleiven egentlig var. Over en periode på flere år ble det jobbet med kilder som fortalte oss hva han egentlig ble dømt for – og hvilke personer han hadde rundt seg. Vi fikk transkribert kilder som tidligere hadde ligget i arkivene, Statsarkivet og Riksarkivet, og dette ble det jobbet systematisk med for en del år siden. Tanken var å arrangere en tur med utgangspunkt i plassene Murukleiv, Kolsrud og Turkeli, men det ble ikke noe av i første omgang.

I 2014 var det imidlertid en gylden anledning til å pusse støv av det vi tidligere hadde gjort, og Inger Johanne Bakka og Ragnhild Kaste Kaasa tok opp tråden igjen. Vi fikk hjelp av Statsarkivet på Kongsberg, da de valgte historien om Murukleiven som sin hverdagshistorie fra 1814, i forbindelse med Grunnlovsjubileet. Anette Hagen, Kjell Kleivane og Sonja Serina Finstad Johansson ble våre medhjelpere derfra.

28. september 2014 ble det holdt et stort arrangement der vi fikk presentert noe av det vi har jobbet med i mange år. Interessen for Murukleiven har bare økt gjennom dette arbeidet, og tanken om å legge det vi har funnet og info vi finner etter hvert, på historielagets hjemmeside dukket opp.

Inger Johanne Bakka har opp gjennom årene funnet mye biografisk (slektshistorisk) informasjon om Tov Johannesen og hans familie, sammen med Ragnhild Kaste Kaasa. Ragnhild har også skrevet av sider fra forhør som er gjort av sentrale personer rundt Murukleiven, og tanken er å få presentert noe av dette her etter hvert.

Heddal 17. okober 2014 Ragnhild Kaste Kaasa


TIL TOPPEN AV SIDEN

TIL INNHODSFORTEGNELSEN